Bentonitowe uszczelnienie przerwy technologicznej – CETFLEX

CETFLEX to bentonitowe uszczelnienie przerwy technologicznej. Typowe miejsca stosowania tej kompozytowej bariery izolacyjnej, to uszczelnienie przerw roboczych w budowlach żelbetowych. System można stosować w poziomych i pionowych, nieruchomych i nowych przerwach technologicznych w betonowaniu. CETFLEX można stosować w warunkach hydrostatycznych jak i nie hydrostatycznych.