Geokrata PINEMA COMFORT

cena hurtowa brutto Geokrata PINEMA COMFORT

Cena hurtowa

Opis

Pinema Comfort to geokrata wykonana z HDPE. geokrata PINEMA COMFORT złożona jest z teksturowanych i perforowanych taśm z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości stanowi system upodabniający się do struktury „plastra miodu”, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne całej konstrukcji. Przestrzenna struktura stworzona jest do optymalnego przenoszenia sił, redukcji ciśnień i minimalizacji nakładów w celu uzyskania zadowalających parametrów gruntu na trudnych geotechnicznie podłożach czy też przy nieuregulowanych stosunkach gruntowo – wodnych.

geokrata PINEMA COMFORT jest produkowana w sekcjach o rozmiarach dostosowanych do charakteru realizacji.

Zastosowanie geokraty Pinema Comfort:

Zastosowanie systemu geokomórek PINEMA COMFORT pozwala na redukcję warstw podbudowy dróg oraz na utrzymanie i stabilizację skarp i nasypów. Grunt lub kruszywo wypełniające komórki są blokowane poprzez ścianki systemu , dzięki czemu zyskują lepsze zagęszczenie. Ponadto obserwuje się proces wzajemnego klinowania się kruszywa co wpływa na podniesienie kąta tarcia wewnętrznego zasypki. Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek PINEMA COMFORT przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje naprężenia. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy może być odpowiednio mniejsza. System komórkowy PINEMA COMFORT ma swoje zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu oraz ochronie erozyjnej.

Trwałość geokraty:

Przewidywalna minimalna trwałość produktu wynosi 25 lat w gruntach naturalnych 4 < pH < 9 i temperaturze < 25°C. Wyrób przeszedł pomyślnie badania odporności na utlenianie wg PN-EN ISO 527-3; PN-EN ISO 13438.