Zalewa izolacyjna bitumiczno – polimerowa MIBP-L BITAREL MIBP-Z BITAREL

cena hurtowa brutto Zalewa izolacyjna bitumiczno – polimerowa MIBP-L BITAREL MIBP-Z BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - do 14 dni

Cena hurtowa

Opis

Opis: zalewa składa się z mieszanki asfaltów ponaftowych, plastyfikatorów, wypełniaczy, dodatków polimerowych.

Przeznaczenie: służy do izolacji powierzchni stalowych, ropociągów głównych i ropociągów będących w gestii stacji pomp i przepompowywania przy bazach paliwowych — temperatura produktów nie powinna przekraczać40°C.

Marki: MIBP-LBITAREL®(letnia), MIBP-Z BITAREL®(zimowa).

Sposób użycia: dopuszcza się stosowanie zalewy MIBP-L BITAREL® przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C, a zalewy MIBP-Z BITAREL® — nie niższej -15°C. Przed użyciem zalewę należy podgrzać do temperatury nie przekraczającej +190°C. Nie wolno przechowywać zalewy w stanie rozgrzanym ponad 8 godzin. Zalewę nakłada się na uprzednio zagruntowaną powierzchnię pędzlem, skrobakiem lub używając specjalnych urządzeń. Grubość warstwy zalewy zależy od średnicy i przeznaczenia rury. W celu zwiększenia grubości warstwy zalewy uszczelniającej możliwe jest zastosowanie różnych materiałów zbrojeniowych.

Średnie zużycie: 1,5-1,8 kg/m2 na 1 mm grubości (zużycie zalewy zależy od rodzaju wykonywanych prac).

Przechowywanie: przechowywać w pomieszczeniach lub pod zadaszeniem w suchym i zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych miejscu oraz w warunkach, wykluczających jej nagrzewanie i nawilżanie, w temperaturze od -20°C do +30°C.

Gwarancyjny okres przechowywania—2 lata.

Opakowanie: zalewa dostarczana jest w kartonach z powłoką sylikonową, o wadze 15 kg lub w workach papierowych od 25 kg.

Podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne:

L. dz. Wskaźniki
MIBP-L MIBP-Z
1 Temperatura mięknenia, °C, nie niżej niż 80-90 70-80
2 Penetracja stożkiem przy 25°C, 0,1 mm, nie więcej niż 20 30
3 Rozciągliwość przy 25°C, cm, nie mniej niż 3 6
4 Temperatura kruchości warstwy zalewy, °C, nie wyższa niż -5 -15
5 Adhezja do stali przy ścinaniu (wytrzymałośc nja ścinanie)
MPa, nie miej niż przy temperaturze
+20oC
-5oC
-15oC
0,20
0,20
0,20

0,25

 

HurtLand

Zapytanie ofertowe


Dane kontaktowe (objęte ochroną danych osobowych)