PRIMER BITAREL szybkoschnący

cena hurtowa brutto PRIMER BITAREL szybkoschnący

Cena hurtowa

Opis

Opis: primer szybkoschnący BITAREL®to roztwór asfaltów ponaftowych, rozpuszczalników organicznych i dodatków technologicznych.

Przeznaczenie: stosowany jest do przygotowania podłoża powierzchni izolowanych (betonowych, drewnianych i metalowych), w celu zapewnienia jak najlepszego przyklejania się natapianych materiałów dachowych i hydroizolacyjnych, elastycznej dachówki, dla zwiększenia adhezji materiałów bitumicznych.

Sposób użycia: przed zastosowaniem primer bitumiczny należy dokładnie wymieszać do stanu jednorodnej masy. W razie potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem (white spirit, solwent, benzyna-rozpuszczalnik). Podczas pracy przy temperaturze poniżej +5°C, grunt bitumiczny należy przetrzymać w ciepłym pomieszczeniu w ciągu doby w temperaturze nie niżej +15°C. Obrabiana powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z zabrudzeń, kurzu, piasku, śmieci. Zakres temperatur stosowania od -20 °C do +40°C.

Nakładać na powierzchnię używając pędzla, szczotki nylonowej lub wałka do malowania.

Średnie zużycie: 0,18-0,33 I/m2 Zużycie primera zależy od porowatości podłoża.

Przechowywanie: należy przechowywać w stanie zapakowanym w warunkach, wykluczających bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od -20°C do +30°C.

Gwarancyjny okres przechowywania-18 miesięcy.

Opakowanie: primer jest pakowany do szczelnych opakowań metalowych o pojemności 5, 10,20,501.

Podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne:

Wskaźniki Norma dla marki
Czas schnięcia jednej warstwy przy 20oC,h 2
Konwencjonalna lepkość na wiskozymetrze VZ-4 przy 20oC 20
Udział masowy substancji nielotnych % 35
Temperatura mięknienia suchych pozostałości, oC +80oC
Gęstość, kg/m3 810+/-20