Geomata

Geomata to warstwa izolacyjna zainstalowana w konstrukcji ziemnej, najczęściej jest to mata bentonitowa.

Zastosowanie geomaty pozwala na osiągnięcie wysokiego współczynnika szczelności, odpowiadającego warstwie 1 metra gliny.

Polska geomata bentonitowa ACTIMAT NW 50 to igłowana, geosyntetyczną wykładziną iłową składającą się z dwóch geotekstyliów: włókniny i tkaniny, pomiędzy którymi umieszczona jest warstwa bentonitu sodowego. Geomata ActiMat wykorzystuje unikalną technologię, dzięki której przesypywanie zakładów granulatem bentonitowym wzdłuż dłuższych boków arkuszy nie jest wymagane.