Geomembrana

Geomembrana to nieprzepuszczalna warstwa izolacyjna stosowane w celu izolacji i zatrzymywania cieczy w konstrukcji ziemnej. Istotnym czynnikiem odporność geomembrany na rozrywanie przy wydłużeniu dochodzącym nawet do 1000%. W celu poprawy odporności geomembrany na przebicie, często stosowana jest warstwa ochronna geomembrany w postaci geowłókniny.

Zaletą geomembrany jest niska wodochłonność, odporność mechaniczna, biologiczna i chemiczna, trwałość oraz nieszkodliwość dla środowiska.

Geomembrany PEHD, grubości od 0,5 do 3 mm – hurtowe ceny geomembrany814 608 814

Geomembrany najczęściej wykonane są z materiałów typu:

  • termoplastów: PE-HD, PE-LD, PVC-P, PE-C, ECB – geomembrana PEHD
  • elastomerów: IIR, EPDM, NBR, CR, CSM
  • bentonitów – geomata bentonitowa

Zastosowanie geomembrany:

  • składowiska odpadów
  • oczyszczalnie ścieków
  • sztuczne zbiorniki wodne, zbiorniki na nieczystości, zbiorniki na gnojowicę
  • stawy hodowlane i oczka wodne