Geomembrana

Geomembrana

Geomembrana to nieprzepuszczalna warstwa izolacyjna stosowane w celu izolacji i zatrzymywania cieczy w konstrukcji ziemnej. Istotnym czynnikiem odporność geomembrany na rozrywanie przy wydłużeniu dochodzącym nawet do 1000%. W celu poprawy odporności geomembrany na przebicie, często stosowana jest warstwa ochronna geomembrany w postaci geowłókniny.

Zaletą geomembrany jest niska wodochłonność, odporność mechaniczna, biologiczna i chemiczna, trwałość oraz nieszkodliwość dla środowiska.

Geomembrany PEHD, grubości od 0,5 do 3 mm – hurtowe ceny geomembrany814 608 814

Geomembrany najczęściej wykonane są z materiałów typu:

 • termoplastów: PE-HD, PE-LD, PVC-P, PE-C, ECB – geomembrana PEHD
 • elastomerów: IIR, EPDM, NBR, CR, CSM
 • bentonitów – geomata bentonitowa

Zastosowanie geomembrany:

 • składowiska odpadów
 • oczyszczalnie ścieków
 • sztuczne zbiorniki wodne, zbiorniki na nieczystości, zbiorniki na gnojowicę
 • stawy hodowlane i oczka wodne

Geomembrana to specjalny rodzaj folii lub membrany, która jest stosowana w celu zapobiegania przemieszczaniu się płynów, gazów oraz innych substancji przez konstrukcje ziemne. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak polietylen wysokiej gęstości (HDPE), poli(chlorek winylu) (PVC), chlorosulfonowany polietylen etylenu (CSPE), polipropylen (PP), EPDM i inne. Geomembrany są wykorzystywane w wielu dziedzinach budownictwa i geotechniki, między innymi w izolacji przeciwwodnej zbiorników, stawów, kanałów, składowisk odpadów, budynków podziemnych, tuneli, a także w ochronie przed erozją skarp i brzegów rzek.

Geomembrany PEHD (polietylen wysokiej gęstości) są stosowane w wielu różnych sytuacjach związanych z ochroną środowiska, budownictwem, rolnictwem oraz przemysłem. Oto niektóre z najczęstszych zastosowań geomembran PEHD:

 1. Ochrona zbiorników wodnych – geomembrany PEHD są stosowane jako warstwa ochronna w zbiornikach wodnych, takich jak stawy, baseny i zbiorniki retencyjne, aby zapobiec wyciekom wody i zanieczyszczeniom.
 2. Uszczelnianie składowisk odpadów – geomembrany PEHD są wykorzystywane do uszczelniania składowisk odpadów, aby zapobiec wyciekom niebezpiecznych substancji do środowiska.
 3. Budowa oczyszczalni ścieków – geomembrany PEHD są używane do budowy różnych elementów oczyszczalni ścieków, w tym zbiorników, kanałów i innych struktur.
 4. Izolacja hydroizolacyjna – geomembrany PEHD są stosowane jako izolacja hydroizolacyjna pod fundamentami budynków, pod płytami betonowymi oraz w konstrukcjach hydroizolacyjnych.
 5. Ochrona roślin – geomembrany PEHD są używane do ochrony roślin przed szkodliwymi wpływami środowiska, takimi jak silne wiatry, mrozy i opady.
 6. Budowa basenów – geomembrany PEHD są stosowane w budowie basenów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, aby zapobiec wyciekom wody.
 7. Ochrona infrastruktury – geomembrany PEHD są stosowane do ochrony infrastruktury, takiej jak mosty, tunele i budynki, przed wodą i zanieczyszczeniami.

Podsumowując, geomembrany PEHD są wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach, w których wymagana jest ochrona środowiska, izolacja hydroizolacyjna, ochrona roślin, budowa basenów i ochrona infrastruktury.