Posypka do betonu

Posypka do betonu to specjalna mieszanka kruszyw, cementów i uszlachetniających dodatków do stosowania w magazynach, warsztatach mechanicznych, dokach, halach produkcyjnych, pawilonach handlowych (kolory), na parkingach, rampach załadowczych itp. Celem stosowania posypki do betonu jest poprawa własności użytkowych posadzki betonowej.

Posypka do betonu znajduje zastosowanie podczas wykonania betonowej posadzki przemysłowej w obiektach o ciężkich warunkach eksploatacji:

  • posadzki w elektrowniach
  • posadzki w halach przemysłu ciężkiego
  • posadzki magazynowe, rampy załadowcze
  • posadzki w warsztatach mechanicznych
  • posadzki w browarach i rafineriach
  • posadzki w dokach i parkingi

Ceny posypki do betonu

Utwardzająca posypka do betonu to dodatek stosowany w celu zwiększenia wytrzymałości i trwałości betonu. Może być stosowana do różnych rodzajów betonu, takich jak beton towarowy, beton dekoracyjny, beton architektoniczny, beton przemysłowy i inne.

Posypki utwardzające zazwyczaj składają się z kwarcu, kruszyw mineralnych lub innych twardych, drobnoziarnistych materiałów. Mogą być stosowane samodzielnie lub jako składnik mieszanki betonowej.

Po dodaniu posypki utwardzającej do betonu, materiał twardnieje szybciej i staje się bardziej odporny na zużycie, ścieranie, korozję i działanie czynników atmosferycznych. Posypka utwardzająca może również poprawić wygląd betonu, nadając mu bardziej jednolity wygląd.

Istnieje wiele rodzajów posypek utwardzających do betonu, które różnią się składem i właściwościami. Najlepiej skonsultować się z producentem posypki i uzyskać zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego rodzaju posypki do danego rodzaju betonu i warunków eksploatacji.

Czym wzmocnić posadzkę betonową?

Wykonanie chemoodpornej posadzki epoksydowej