Geosiatka

Geosiatka to ogólne określenie materiału budowlanego z grupy geosyntetyków. Geosiatki dzielimy na geosiatki płaskie i przestrzenne – tzw. geokraty.

Geosiatki o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka, umożliwiające współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie zazębienia. Geosiatki produkowane są najczęściej z polipropylenu, polietylenu, poliestru, włókna szklanego lub poliwinyloalkoholu i mogą mieć postać włókien-pasm przeplatanych (o elastycznych węzłach), zgrzewanych, lub posiadać strukturę jednorodnego rusztu powstałego wskutek ekstruzji odpowiednio wyciętej folii (sztywne węzły – georuszty). Uaktywnienie funkcji wzmacniającej grunt w przypadku geosiatek polega w głównej mierze na wykorzystaniu sił wynikających z zazębienia żeber siatki i kruszywa (siły tarcia stanowią wartość drugorzędną), stąd konieczny jest właściwy dobór uziarnienia gruntu współpracującego w odniesieniu do wielkości oczek siatki. W przypadku konieczności zapewnienia geosyntetycznych funkcji separujących lub hydraulicznych, geosiatki muszą być użyte w połączeniu z materiałem typu geowłóknina, ewentualnie geotkanina. W przypadku geosiatek używanych do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, muszą one posiadać wydłużalności porównywalne z wydłużalnością mieszanek mineralno–asfaltowych, a więc nie przekraczające 3%

Geosiatka dedykowana do wzmacniania asfaltu występuje pod nazwą siatka przeciwspękaniowa do warstw bitumicznych.

Istnieją różne rodzaje geosiatki, a ich wybór zależy od rodzaju zastosowania oraz wymagań technicznych konkretnego projektu. Poniżej przedstawiam niektóre z najczęściej stosowanych rodzajów geosiatki:

 1. Geosiatka jednokierunkowa – składa się z jednej warstwy włókien, które są ułożone równolegle do siebie wzdłuż jednej osi. Jest ona stosowana przede wszystkim do wzmacniania podłoża i zapobiegania erozji, a także jako element w konstrukcjach geosyntetycznych.

 2. Geosiatka dwukierunkowa – składa się z dwóch warstw włókien ułożonych prostopadle do siebie, dzięki czemu zapewnia równomierne rozkładanie sił i lepsze właściwości mechaniczne w obu kierunkach. Jest ona stosowana przede wszystkim do wzmacniania podłoża i konstrukcji geosyntetycznych, ale także do stabilizacji skarp i brzegów rzek.

 3. Geosiatka trójwymiarowa – składa się z trójwymiarowej siatki z tworzywa sztucznego, która tworzy kanały dla wody i umożliwia swobodny przepływ płynów. Jest ona stosowana przede wszystkim do budowy systemów drenażowych i ochrony przed erozją.

 4. Geosiatka zbrojona – składa się z warstwy włókien połączonych z dodatkową warstwą zbrojenia (np. z drutu), co zwiększa jej wytrzymałość i stabilność. Jest ona stosowana przede wszystkim do wzmacniania gruntów i konstrukcji geosyntetycznych.

 5. Geosiatka asfaltowa – składa się z polipropylenu lub poliestru i jest stosowana jako wzmocnienie w asfalcie, aby zwiększyć jego wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

 6. Geosiatka z włóknami szklanymi – składa się z włókien szklanych, które są pokryte specjalnymi polimerami, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Jest ona stosowana przede wszystkim do wzmacniania podłoża i konstrukcji geosyntetycznych.

 7. Geosiatka z włóknami naturalnymi – składa się z włókien naturalnych (np. kokosowych, jutowych, konopnych) i jest stosowana przede wszystkim do stabilizacji skarp, brzegów rzek i ochrony przed erozją.

W zależności od zastosowania, geosiatki mogą mieć różne właściwości i parametry techniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie.

Biorąc pod uwagę surowiec, z którego wyprodukowan jest geosiatka, możemy wyróżnić:

 1. Geosiatki poliestrowe – wykonane z poliestru, są wytrzymałe i odporne na działanie promieniowania UV, chemikaliów oraz czynników atmosferycznych. Stosuje się je głównie do wzmocnienia podłoża w budownictwie drogowym, ale także do stabilizacji brzegów rzek i kanałów.

 2. Geosiatki polipropylenowe – wykonane z polipropylenu, są bardziej elastyczne i odporniejsze na rozciąganie niż geosiatki poliestrowe. Zwykle mają mniejszą wytrzymałość na działanie promieniowania UV, ale mogą być wzmocnione dodatkowymi stabilizatorami UV. Stosuje się je głównie do budowy dróg, dróg startowych na lotniskach, a także do stabilizacji skarp i brzegów rzek.

 3. Geosiatki z włókien szklanych – wykonane z włókien szklanych, są bardzo wytrzymałe i odporne na działanie promieniowania UV oraz chemikaliów. Stosuje się je głównie do budowy dróg, mostów, ścian oporowych oraz do wzmocnienia gruntu pod budynkami przemysłowymi.

 4. Geosiatki z włókien polietylenowych – wykonane z polietylenu, są wytrzymałe i elastyczne. Stosuje się je głównie do budowy dróg, stabilizacji skarp, a także do wzmocnienia podłoża pod parkingami, przystankami autobusowymi oraz podobnymi obiektami.

 5. Geosiatki kompozytowe

Zobacz: Polska  Geosiatka POLGRID BX