Mata bentonitowa

Mata bentonitowa

Mata bentonitowa (bentonitowa mata hydroizolacyjna), o właściwościach samouszczelniających, stosowana jako izolacja przeciwwodna w budownictwie ziemnym i inżynierii środowiska. Szczelność materiału zapewnia granulat bentonitowy umieszczony między geowłókniną i geotkaniną polipropylenową.

Bentonit sodowy jest powszechnie znany ze swoich wybitnych zdolności pęcznienia – może adsorbować kilkakrotnie więcej wody niż sam waży. Zdolność ta czyni go bardzo plastycznym i odpornym na przełamania i pęknięcia. Bentonit może być uwadniany i suszony oraz zamrażany i rozmrażany bez utraty swych pierwotnych właściwości. Warstwa uwodnionego bentonitu tworzy zwartą barierę dla przepływu cieczy o współczynniku filtracji rzędu 10-11 m/s.

W zależności od grubości BENTOMAT występuje w odmianach: ST, SC, SP, w wersjach laminowanych membraną polietylenową: STL, SCL, SPL.

Bentomat, Voltex i inne maty bentonitowe Cetco – infolinia handlowa – 814 608 814

Zastosowanie maty bentonitowej

 • Składowiska odpadów (budowa nowych obiektów i rekultywacja istniejących)
 • Wykonanie geomembrany na składowiskach odpadów niebezpiecznych
 • Wały przeciwpowodziowe
 • Zbiorniki wodne, kanały oraz budowle hydrotechniczne
 • Torowiska drogowe i kolejowe w obszarach chronionych
 • Izolacje zbiorników i obiektów magazynowych substancji niebezpiecznych
 • Pionowa i pozioma izolacja fundamentów

Zalety i korzyści maty bentonitowej

 • Ciężkie izolacje budowlane stosowane szeroko w budownictwie mieszkaniowym i inżynieryjnym
 • Mata bentonitowa posiada zdolność do samouszczelnienia eliminuje drobne nieszczelności powstałe na etapie instalacji lub eksploatacji.
 • Skuteczność hydrauliczna równoważna z ekranem iłowym (10-9 m/s) o miąższości 1 metra.
 • Trwałość w długim okresie czasu – bentonit występuje w środowisku naturalnym od milionów lat.
 • Czytelne oznakowanie zakładów pozwala na prostą i szybką instalację bez potrzeby zatrudniania specjalistycznego zespołu instalacyjnego oraz sprzętu.
 • W porównaniu do tradycyjnych barier iłowych mata bentonitowa umożliwia wykonywanie robót w znacznie szerszym zakresie temperatur i w różnych warunkach atmosferycznych.

Mata bentonitowa zabudowana w konstrukcję ziemną i pełniąca rolę geomembrany określana jest jako geomata.

Przy większych zakupach zapytaj o hurtową cenę maty bentonitowej.

Mata bentonitowa – testowanie geomaty

MATA BENTONITOWA – cena hurtowa