Izolacje budowlane

Izolacje budowlane to ogólne pojęcie w zakresie izolacji stosowanych w budownictwie. W ujęciu szczegółowym, izolacje budowlane obejmują:

 • izolacje wilgociowe
 • izolacje wodne, czyli hydroizolacje
  • izolacje mineralne
  • izolacje bentonitowe, np. mata bentonitowa
  • izolacje bitumiczne
  • izolacje syntetyczne (geosyntetyki)
   • geomembrany PEHD
   • geomembrany EPDM
  • izolacje polimerowe (chemia budowlana do izolacji)
 • izolacje akustyczne
 • izolacje termiczne
 • izolacje wiatrowe

W zależności od miejsca stosowania, izolacje można podzielić na:

 • izolacje poziome
 • izolacje pionowe
 • izolacje powierzchniowe
 • izolacje punktowe (cement hydrauliczny)