Geowłóknina drogowa

Geowłóknina drogowa to najczęściej geowłóknina polipropylenowa do stosowania w kontakcie z materiałami mineralnymi na bazie cementów albo geowłóknina poliestrowa do stosowania w warstwach gruntowych. Stosowanie geowłókniny poliestrowej w kontakcie z materiałami zawierającymi cement jest niedopuszczalne ze względu na destrukcyjne działanie cementu na poliester.

Zapytaj o geowłókniny drogowe w cenach hurtowych w Hurtland.

Geowłóknina drogowa – jakie ma parametry?

Geowłókniny TYPAR producenta DuPont – katalog, parametry i opisy

Geowłóknina do budowy drogi leśnej – warstwa odcinająca o odsączająca