GR 20 – geowłóknina filtracyjna

SKU: filtracyjna

cena hurtowa brutto GR 20 – geowłóknina filtracyjna

Geowłóknina filtracyjna o obniżonej kolmatacji.

Opis

Geowłóknina filtracyjna o optymalnych parametrach kolmatacji. Ograniczenie zatykania dzięki specjalnemu procesowi produkcji geowłókniny filtracyjnej GR 20 pozwala na wydłużenie czasu skutecznej pracy filtrów odwrotnych i systemów drenaży francuskich.

Geowłóknina filtracyjna to rodzaj geowłókniny, która służy do separacji i ochrony gruntów oraz jako filtr dla wód podziemnych, gruntowych i powierzchniowych. Jest ona wykonana zwykle z włókien syntetycznych lub naturalnych, takich jak polipropylen, poliester, poliamid, kokos, bawełna, len itp.

Geowłóknina filtracyjna stosowana jest przede wszystkim w inżynierii lądowej, w celu zatrzymywania cząstek stałych i zapobiegania erozji gleby. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowy dróg, autostrad, mostów i innych obiektów infrastruktury, gdzie podłoże musi być stabilne i niezawodne. Geowłóknina filtracyjna umieszczana jest wówczas na podłożu, a na niej umieszczane są materiały budowlane, takie jak kruszywa czy beton.

Geowłóknina filtracyjna może również być stosowana w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. W takim przypadku geowłóknina filtracyjna jest umieszczana pomiędzy ziemią a materiałami filtrującymi, takimi jak piasek, żwir czy węgiel aktywny, co pozwala zatrzymać zanieczyszczenia i umożliwia swobodny przepływ wody.

Wybór odpowiedniej geowłókniny filtracyjnej jest zależny od indywidualnych potrzeb danego projektu, w tym od rodzaju gruntu, klimatu oraz innych czynników wpływających na jakość wody i gruntu.

Geowłóknina filtracyjna jest stosowana w celu zapobiegania przenikaniu ziemi i innych zanieczyszczeń do konstrukcji budowlanych lub infrastruktury. Typowe sytuacje stosowania geowłókniny filtracyjnej to:

  1. Ochrona warstwy drenażowej – geowłóknina filtracyjna jest umieszczana na warstwie drenażowej w celu ochrony przed przedostawaniem się ziemi i osadów do niej.
  2. Ochrona podłoża – geowłóknina filtracyjna może być stosowana jako bariera ochronna dla podłoża przed zanieczyszczeniami z gleby, jak również zapobiegając jego erozji.
  3. Budowa dróg i autostrad – geowłóknina filtracyjna może być używana w budowie dróg i autostrad, w celu utrzymania stabilnej podbudowy, zapobiegając w ten sposób osiadaniu i wypłukiwaniu materiału.
  4. Budowa mostów – geowłóknina filtracyjna może być stosowana podczas budowy mostów, w celu ochrony konstrukcji mostu przed wodą i osadami mineralnymi.
  5. Budowa tuneli i kanałów – geowłóknina filtracyjna może być używana do utrzymania stabilnej podbudowy, zapobiegając osiadaniu i wypłukiwaniu materiału podczas budowy tuneli i kanałów.
  6. Budowa zbiorników wodnych – geowłóknina filtracyjna może być stosowana jako warstwa ochronna podczas budowy zbiorników wodnych, zapobiegając przedostawaniu się osadów do wody.