Pomiar twardości betonu

Pomiary twardości betonu dzielimy na pomiary nieniszczące i pomiary niszczące. Pomiary nieniszczące, tzw. pomiary sklerometryczne, dają szybkie i precyzyjne wyniki. Wykonywane są za pomocą urządzenia pomiarowego – sklerometru, czyli młotkiem szmidta (Schmidt’a).