Litorin II

Litorin 2 to środek do eleminowania pylenia posadzki betonowej. Posadzka betonowa zaimpregnowana preparatem Litorin 2 jest olejoodporna i wododporna. Najczęściej stosowany w systemie z Litorin 1, który powoduje wzmocnienie betonu.