Emulsja asfaltowa bitumiczna R-FLEX BITAREL

cena hurtowa brutto Emulsja asfaltowa bitumiczna R-FLEX BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Emulsja do wykonania powłoki ochronnej bitumiczno-emulsyjnej.

Opis: powłoka ochronna bitumiczno-emulsyjna R-FLEX BITAREL® to wysoce elastyczna emulsja bitumu naftowego, modyfikowanego materiałem syntetycznym (kauczukiem lateksowym) i specjalnymi dodatkami do naprawy pęknięć na asfaltowej nawierzchni drogowej.

Przeznaczenie: przeznaczona jest do bieżącej naprawy asfaltowych nawierzchni drogowych, obrabiania elastyczną warstwą uszczelniającą pęknięć wzdłużnych i poprzecznych o szerokości 2-5 mm. Mikropęknięcia na asfaltowej nawierzchni drogowej są wypełniane półpłynną powłoką ochronną tylko na powierzchni.

Sposób użycia: obrabiana powierzchnia musi być wysuszona, oczyszczona z brudu, kurzu, piasku, gruzu, smarów i plam olejowych, pęknięcia i nierówności należy uszczelnić i wyrównać mieszankami naprawczymi. Podczas przygotowywania produktu do pracy najpierw wykonuje się wizualną kontrolę opakowania fabrycznego, następnie otwarcie i dokładne przemieszanie.

Jeśli pojemnik z mieszanką ochronną nie został zużyty za jeden raz i nastąpiła przerwa technologiczna w pracy, masę przed następnym użyciem należy ponownie wymieszać. Przygotowanie Powłoki ochronnej bitumiczno-emulsyjnej R-FLEX BITAREL® odbywa się na otwartym terenie lub w wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze, co najmniej +10°C. Remont pęknięć przeprowadza się w temperaturze powyżej 10°C, a dla całkowitej stabilności atmosferycznej należy go pozostawić do wyschnięcia (co najmniej na 6 godzin). Powłokę ochronną bitumiczno-emulsyjną można nakładać w sposób ręczny lub mechaniczny. Może być stosowana na mokrym podłożu.
Zakres temperatury stosowania: od +10°C do +35°C.

Średnie zużycie: 0,5-5,5 kg/m2 (w zależności od wielkości pęknięć, skali prac i sposobu obrabiania).

Gwarancyjny okres przechowywania: 6 miesięcy od daty produkcji.
Opakowanie: wiadro PE12 kg, bęben PE 30 kg.