GEOKRATA – cena hurtowa

Geokrata polska i importowana w wysokościach od 5 do 30 cm. Duże i małe oczka, perforowana lub nie. Dobieramy optymalne zamienniki pod konkretne zapytanie ofertowe i specyfikacje przetargowe.

porozmawiaj z handlowcem

Porozmawiaj o cenach geokraty na Twoją inwestycję.

Geokrata - cena hurtowa

Geokrata o dowolnych parametrach - zapytaj w Hurtland. Szybka dostawa na terenie Polski.
formularz - wy/cena geokraty

Geokraty drogowe, parkingowe i do stabilizacji skarp są różnymi typami geosyntetyków, ale łączy je ich funkcja wzmocnienia i stabilizacji podłoża.

Geokraty drogowe są stosowane w budownictwie drogowym do wzmocnienia i stabilizacji gruntu, a także zapobiegania erozji. Geokraty drogowe są zazwyczaj wykonane z tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen lub poliester, co zapewnia im wytrzymałość na obciążenia dynamiczne, korozję oraz czynniki atmosferyczne.

Geokraty parkingowe są stosowane do wzmocnienia i stabilizacji podłoża na parkingach, placach manewrowych, a także na dachach budynków. Geokraty parkingowe mają zazwyczaj większą wytrzymałość na obciążenia statyczne niż geokraty drogowe, co wynika z konieczności utrzymywania ciężaru parkowanych na nich pojazdów przez dłuższy czas.

Geokraty do stabilizacji skarp są stosowane w celu zabezpieczenia skarp przed erozją i zapewnienia ich stabilności. Geokraty do stabilizacji skarp mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym z tworzyw sztucznych lub siatek metalowych.

Wszystkie te rodzaje geokrat mają wspólną cechę – ich struktura pozwala na efektywne wzmocnienie i stabilizację podłoża, co zapobiega osiadaniu i pękaniu nawierzchni, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkowników i chroniąc środowisko naturalne przed erozją.

Montaż geokrat wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża, w tym wykopania odpowiedniej ilości gruntu, jego wyrównania i ubicia. Następnie geokraty układa się na podłożu, a na nich nanosi się warstwę kruszywa lub betonu. W zależności od rodzaju geokraty i warunków projektowych, mogą być wymagane dodatkowe prace związane z drenażem, ochroną przed erozją i wodą oraz izolacją.

Ważne jest, aby dobierać geokraty zgodnie z wymaganiami projektowymi oraz zaleceniami producenta, a prace związane z ich montażem powinny być wykonywane przez specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w stosowaniu geosyntetyków w budownictwie.