PRIMER BITUMICZNY DYSPERSYJNY BITAREL

cena hurtowa brutto PRIMER BITUMICZNY DYSPERSYJNY BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Opis: primer bitumiczny dyspersyjny BITAREL® jest gotową do użycia mieszanką składającą się z emulsji wodnej bitumu ponaftowego, zmodyfikowanego dodatkami technologicznymi. Nie zawiera rozpuszczalników.

Przeznaczenie:do przygotowania podłoża (beton, cement, cegła, drewno, jastrychy przed nałożeniem mastyku hydro izolacyjnego, kleju); w celu zapewnienia najlepszej przyczepności napawanych, samoprzylepnych materiałów dachowych i uszczelniających; do gruntowania metalowych podstaw konstrukcji budowlanych; w celu zapewnienia silnej przyczepności powłoki hydroizolacyjnej do powłok.

Sposób użycia: obrabianą primerem powierzchnie zaleca się wstępnie osuszyć, oczyścić z zabrudzeń, kurzu, piasku, śmieci, plam smaru i tłuszczu, pęknięcia i nierówności muszą być uszczelnione i wyrównane mieszankami naprawczymi.Podczas przygotowania primera do pracy należy przeprowadzić kontrolę opakowania fabrycznego, otwarcie, kontrolę wzrokową, dokładne wymieszanie (w razie potrzeby rozcieńczenie wodą). Primer układany jest na podłoże szczotką, pędzlem lub wałkiem futrzanym. Pimer może być nakładany przy temperaturze powietrza co najmniej +5°C. Dopuszcza się nakładanie na podłoże o wilgotności nie większej niż 15%. Primer jest suchy, jeśli na przyciśniętej do niego serwetce nie ma śladu bitumu. Aby przyspieszyć proces suszenia primera należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Im niższa wilgotność i im wyższa temperatura, tym szybciej wyschnie primer.

Zakres temperatur stosowania: wynosi od +5°C do +40°C.

Średnie zużycie: 0,16-0,35 kg/m2 (zużycie primera zależy od typu podłoża i sposobu nałożenia).

Opakowanie: primer jest pakowany w wiadro plastykowe o pojemności 5,10,201.

Podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne:

Nazwa wskaźników Norma dla marki
Zawartość lepiszcza z emulgatorem, % wagowo 25-40
Temperatura mięknienia, oC, nie mniej niż 75
Lepkość warunkowa przy (20+/-0,5)oC, C, nie mniej niż 5-50
Czas schnięcia przy 20oC, godzina, nie więcej niż 1