Usuwanie wykwitów wapniowych ze ściany

Usuwanie wykwitów wapniowych ze ściany

Wykwity solne, wapniowe i węglanowe, pojawiają się na murach z betonu i innych materiałów mineralnych, np. z cegły w sytuacji, gdy występuje podsiąkanie kapilarne i naturalne parowanie z powierzchni cegły. Wilgoć migrująca w murze, powoduje wypłukiwanie soli wapnia a parowanie z powierzchni powoduje odparowanie czystej wody w postaci pary, pozostawiając zagęszczone i krystalizujące do postaci wykwitów na powierzchni muru.

Aby usunąć wykwity solne, należy wyeliminować przyczynę ich powstawania – czyli odtworzyć lub naprawić izolację poziomą – np. poprzez iniekcje materiałem Heidi Inject Creme.

Kolejnym etapem jest naprawa elewacji za pomocą tynku renowacyjnego, np. Thermosan.

Usuwanie wykwitów solnych