WIGEOL ERO 2 – geotkanina

> SKU: geotkanina-wigeol

cena hurtowa brutto WIGEOL ERO 2 – geotkanina

Zalety geotkaniny Wigeol Ero 2

  • dają możliwość budowy na słabych gruntach· – ograniczają mieszanie warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
  • wydłużają okres eksploatacji
  • nie ulegają rozkładowi, środowisku gruntowo-wodnym
  • nie są toksyczne a tym samym nie stanowią zagrożenia dla wody pitnej, ludzi i zwierząt.
  • zachowują swoje właściwości w temperaturach ujemnych.
  • odporne na promieniowanie UV
  • odporne na grunty organiczne, cement i lepiszcze bitumiczne.
  • odporne na czynniki chemiczne i biologiczne.
  • elastyczne, szerokie, łatwe w montażu, dostarczane w odpowiednich rulonach

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Geotkanina WIGEOL ERO 2 jest stosowana do wzmacnianiu podbudowy poboczy dróg, budowy podtorza linii tramwajowych i kolejowych, zbrojenia nasypów i skarp na słabych gruntach, budowy parkingów, placów składowych, chodników. Jest dobrym rozwiązaniem do stabilizacji podłoża przy budowie obiektów sportowych, boisk, kortów. Geotkanina Wigeol Ero 2 jest stosowana także przy stabilizacji osuwisk, ochronie przed erozją czynną oraz w konstrukcji systemów drenażowych.

Plik do pobrania, DWU:  WIGEOL-ERO-2-dwu_

Geotkanina to materiał tekstylny z syntetycznych lub naturalnych włókien, który jest wykorzystywany w geotechnice, czyli dziedzinie inżynierii zajmującej się projektowaniem i budową obiektów związanych z gruntem i skałami. Geotkaniny służą do wzmocnienia i ochrony podłoża, a także do separacji warstw gruntu o różnej wytrzymałości.

Geotkaniny są stosowane w wielu dziedzinach budownictwa, takich jak budowa dróg, mostów, tuneli, lotnisk, a także w zagospodarowaniu terenów zielonych. Mogą być stosowane w różnych warstwach konstrukcji, np. jako warstwa oddzielająca, ochronna, filtrująca, wzmacniająca lub stabilizująca.

Ze względu na swoje właściwości, geotkaniny pozwalają na zwiększenie wytrzymałości i stabilności gruntu oraz na zmniejszenie ryzyka osiadania, co ma istotne znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa budynków oraz obiektów inżynierskich. W zależności od potrzeb, geotkaniny mogą być produkowane w różnych grubościach, gęstościach i kolorach, co pozwala na ich dostosowanie do konkretnych wymagań budowlanych.