dylatacja bitumiczna

Dylatacja bitumiczna to inaczej asfaltowe przykrycie dylatacyjne. Jest to odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji, przenoszącej obciążenia dynamiczne kół pojazdów jak i obciążenia kompensacyjne wywołane przemieszczaniem się krawędzi dylatacyjnych.

Typowe elementy składowe dylatacji bitumicznej:

  • uformowane schodkowo koryto dylatacji bitumicznej
  • stabilizator krawędzi dylatacji
  • membrana EPDM
  • bitumiczna masa zalewowa
  • kruszywo bazaltowe
  • neoprenowy sznur dylatacyjny

Więcej na temat dylatacji bitumicznych:

Mostowa dylatacja bitumiczna w systemie SIKA

Jak wykonać dylatację bitumiczną?

Dylatacje mostowe – zalecenia wykonania i doboru urządzeń dylatujących