Mostowa dylatacja bitumiczna w systemie SIKA

Dylatacje drogowe są stosowane między płytą mostową a przyczółkiem lub/i jako dylatacje międzyprzęsłowe. Pracują na najbardziej newralgicznych odcinkach mostu / jezdni. System Sika® Joint ma za zadanie kompensację przemieszczeń elementów konstrukcji jak i przejęcie zmiennego obciążenia od kół pojazdów. Dodatkowo musi zapewnić wodoszczelność i odporność na sole odladzające.

Dylatacje bitumiczne SIKA – infolinia handlowa – 814 608 814

Dylatacja bitumiczna Sika® Joint System spełnia te trzy podstawowe wymagania:

  • Może bez utraty szczelności zmieniać swe wymiary liniowe
  • Przenosi wysokie obciążenia zmienne
  • Jest wodoszczelna

System Sika® Joint składa się z układanej na gorąco, modyfikowanej elastomerami, masy bitumicznej Sika® Joint Elastic, którą zalewa się rozgrzany grys jednofrakcyjny o wybranej granulacji, oraz ze środka gruntującego do podłoży mineralnych, bitumicznych i metalowych CTW®-Primer HK lub Sika® Primer HE.

Do pobrania pdf – System dylacji bitumicznych SIKA.

dylatacje bitumiczne SIKA