MASA DYSPERSYJNA UNIWERSALNA BITAREL

SKU: N/A

cena hurtowa brutto MASA DYSPERSYJNA UNIWERSALNA BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Opis: Masa Dyspersyjna Uniwersalna jest gotowa wodna emulsja asfaltu ponaftowego, zmodyfikowanego kauczukiem syntetycznym, dodatkami technologicznymi i wypełniaczami.

Przeznaczenie: do budownictwa i naprawy dachów z mastyksu; do naprawy wszystkich rodzajów dachów; do budowy warstw ochronnych dachu; do hydroizolacji konstrukcji budowlanych (fundamenty, piwnice, pale, stropy, zakopane w ziemi lub kontaktujące z wilgotnym środowiskiem); do hydroizolacji pomieszczeń wewnętrznych (łazienki, podłogi, ściany, baseny, balkony, piwnice).

Sposób użycia: obrabiane masą powierzchnie zaleca się wstępnie osuszyć, oczyścić z zabrudzeń, kurzu, piasku, śmieci, plam smaru i tłuszczu, pęknięcia i nierówności musza być uszczelnione i wyrównane mieszankami naprawczymi. Przed rozpoczęciem prac na oczyszczoną powierzchnie należy nałożyć grunt (Primer Dyspersyjny BITAREL®). Przygotowanie masy uszczelniającej powinno odbywać się na otwartej przestrzeni lub w wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż +10°C. Masa dyspersyjna nakłada się warstwowo za pomocą pędzla, wałka lub w sposób zalewania z następnym wyrównaniem za pomocą specjalnej kielni dekarskiej. Może być stosowana na wilgotnych podłożach. Obowiązkowo dokładnie wysuszyć poprzednią przed nałożeniem kolejnej warstwy masy dyspersyjnej. Szybkość suszenia masy dyspersyjnej zależy od wilgotności i temperatury otoczenia. Grubość każdej nałożonej warstwy nie powinna przekraczać 1,5 mm. Całkowita grubość hydroizolacji po wyschnięciu masy uszczelniającej powinna wynosić co najmniej 2 mm. Podczas aplikacji konieczne jest zapobieganie bezpośredniemu działaniu światła słonecznego na produkt. Masę można aplikować w temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

Średnie zużycie: 2,5-5,7 kg/m2 (zużycie masy dyspersyjnej zależy od rodzaju wykonywanej pracy).

Opakowanie: masa jest pakowana w wiadro plastykowe o pojemności 5,10,20 kg.

Podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne:

Nazwa wskaźników Standard dla marki
Zawartość lepiszcza z emulgatorem, % wagowo 50-70
Siła przyczepności do betonu, MPa, nie mniej niż 0,45
Wytrzymałość warunkowa MPa, nie mniej niż 0,5
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %, nie mniej niż 700
Absorpcja wody w ciągu 24 godzin, % wagowo, nie więcej niż 1
Odporność na ciepło, nie mniej niż 95
Elastyczność na pręcie o promieniu 5,0+/-0,2 mm w temperaturze -15oC bez pęknięć
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,001 MPa przez 72 godziny wytrzymuje