Posypka do betonu FLOR-TOP

cena hurtowa brutto Posypka do betonu FLOR-TOP

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Utwardzająca posypka do betonu typu FLORTOP to środek do utwardzania posadzki betonowej. Posypkę FLOR-TOP stosuje się jako posypka utwardzająca do nowo wykonywanych posadzek betonowych. Zapewnia otrzymanie twardej, niepylącej posadzki przemysłowej o wysokich parametrach eksploatacyjnych.

Flor-Top jest przemysłową profesjonalną posypką do utwardzania powierzchniowego nowych posadzek betonowych w technologii DST. Jest to fabrycznie przygotowany gotowy do użycia produkt na bazie czystego cementu portlandzkiego, wyselekcjonowanego stosu twardych kruszyw kwarcowych oraz domieszek zapewniających optymalny proces zacierania. W efekcie zastosowania otrzymuje się warstwę gładką, niepylącą, o wysokiej odporności mechanicznej (klasa XM2) oraz o zwiększonej odporności na przenikanie olejów, smarów oraz wody w klasie ekspozycji XC4. Powierzchnia łatwa w utrzymaniu czystości i higieny pomieszczenia.

Zastosowanie
Flor-Top służy do wykonywania odpornych na ruch i ścieranie posadzek betonowych w miejscach narażonych na ciężki ruch, w tym na ruch udarowy. Powszechnie stosowany jest w magazynach, halach i pomieszczeniach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, dokach, pawilonach handlowych, parkingach, rampach załadowczych itp.

Zalety
■ Uzyskanie gładkiej, jednolitej, nie pylącej, twardej, szczelnej i trwałej posadzki, wytrzymującej ruch ciężki
■ Uzyskanie posadzki łatwiej w utrzymaniu czystości z ograniczoną penetracją wody, olejów i smarów
■ Uzyskanie posadzki w różnych kolorach
■ Uzyskanie monolitycznego połączenia z płyta betonową
■ Optymalne opakowania po 25 kg.

Aplikacja
Flor-Top należy aplikować zgodnie z zasadami przyjętymi dla technologii DST tzn. suchych posypek utwardzających. W szczególności aplikacja powinna być wykonana na rozłożony i zawibrowany beton, w momencie uzyskania plastyczności betonu umożliwiającej wejście pracownika lub wjazd siewnikiem do rozkładania utwardzacza. Czas aplikacji należy dokładnie i stale kontrolować – moment rozpoczęcia aplikacji ma duży wpływ na ostateczną jakość i trwałość otrzymanej posadzki. Zaleca się wykonanie aplikacji w dwóch etapach o łącznym zużyciu od 3,5 – 5 kg/m2 utwardzacza.

Przed pierwszą aplikacją należy usunąć nadmiar wody z płyty oraz wykonać przetarcie talerzem. Następnie rozsiewa się 2 – 2,5 kg/m2 utwardzacza. Drugą aplikację wykonuje się w chwili, kiedy pierwsza warstwa pochłonie wodę (zmieni odcień na ciemny). Bezpośrednio przed drugą aplikacją zaleca się wstępne przetarcie talerzem.

Po drugiej aplikacji należy posadzkę zacierać za pomocą talerzy aż do uzyskania wstępnej równości. Następnie kontynuować zacieranie za pomocą łopatek zmieniając kąt pomiędzy łopatką a płytą betonową tak aby w efekcie finalnym otrzymać równą, gładką lekko szklistą powierzchnię.
Dokładność aplikacji, czas pracy talerzem oraz moment zmiany sposobu zacierania ma bezpośredni wpływ na jakość i trwałość posadzki betonowej.

Kilka minut po wykonaniu ostatniego przejazdu zacieraczką z łopatkami należy przystąpić na gotowym fragmencie do pielęgnacji płyty za pomocą zalecanych przez Cemix pielęgnatorów.
Do wykonania płyt betonowych pod utwardzenie Flor-Top należy stosować wyłącznie betony posadzkowe minimum C 20/25 (B25) o współczynniku w/c < 0,5. Zaleca się, aby ilość cementu w mieszance betonowej nie była mniejsza niż 300 kg/m3.

Rekomendowane cementy to: CEM I, CEM ll/A-S, CEM ll/B-S, CEM ll/B-V, CEM lll/A. Rodzaj cementu zależy od warunków zewnętrznych. Kruszywo użyte do mieszanki betonowej powinno być płukane i czyste 0 uziarnieniu do 16mm lub 32mm. Bezwzględnie nie należy stosować jako dodatków pyłów lotnych, mączek i cementów wapiennych oraz betonów napowietrzonych do wykonywania posadzek utwardzanych powierzchniowo.

Parametry techniczne posypki FLORTOP
Zużycie 3,5-5 kg/m2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 90 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 8 MPa
Wytrzymałość na ścieranie według Tarczy Boehmego klasa A6
Odporność na ruch kół wózków widłowych i „paleciaków” – RS1 odporny
METODA ITB BN-86/6781-02
Przesiąkliwość oleju po 28 DNIACH Metoda ITB 6 cm słupa oleju 0 MM
Przesiąkliwość wody po 28 dniach <0,5 MM
OPAKOWANIE WOREK 25 KG, PALETA 1000 KG
ZAKRES STOSOWANIA OD 5 DO 30°C
SKŁADOWANIE DO 12 MIESIĘCY W SUCHYCH 1 CHŁODNYCH WARUNKACH
KOLORY Platyna, Szary, Grafit, Zielony, Czerwony Żółty
Mycie i konserwacja Zgodnie z instrukcją producenta Wyrób zgodny z PN-EN-13813, badanie w warunkach laboratoryjnych

Pielęgnacja i eksploatacja
Pielęgnację wykonuje się niezwłoczne po odczekaniu kilku minut po ostatnim przejechaniu zacieraczką z łopatkami. Pielęgnacji wykonuje się poprzez spryskanie całej posadzki jednym z zalecanych przez producenta preparatów pielęgnujących: Flosil, Flosil H, FlosilW lub Flosil C. Doboru pielęgnatora należy dokonać na podstawie warunków zewnętrznych oraz ogólnych uwarunkowań placu budowy.

W szczególnych przypadkach na posadzce mogą pojawić się tzw. pęknięcia włoskowate. Nie obniżają one parametrów wytrzymałościowych posadzki i są typowym zjawiskiem dla posadzek betonowych. W początkowym okresie posadzka wykazuje silne przebarwienia, które w czasie dojrzewania płyty betonowej zanikają ujednolicając kolor.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Flor-Top zawiera cement portlandzki, który w kontakcie
z wodą powoduje powstanie czynników silnie zasadowych, mogących powodować oparzenia, podrażnienia i wysypkę. Należy nosić odpowiednie ubranie, rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast wymyć ją czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać dużą ilością czystej wody i zwrócić się o pomoc lekarską.