VOLTEX DS

Laminowana mata bentonitowa. Dodatkowa warstwa folii pozwala na stosowanie maty w miejscach o zmiennym poziomie wód gruntowych oraz w miejscach występowania ruchów wody w gruncie i falowania.

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

VOLTEX DS to laminowana mata bentonitowa do wykonania izolacji fundamentów.

Plik pdf Voltex DTS do pobrania.

VOLTEX DS

 

VOLTEX DS® to skuteczna bentonitowa mata hydroizolacyjna, składającą się z geotekstyliów o wysokiej wytrzymałości oraz bentonitu sodowego w ilości 4,8 kg/m². Bentonit sodowy o dużej zdolności pęcznienia i niskiej przepuszczalności jest zamknięty pomiędzy dwoma warstwami geotekstyliów. Opatentowany proces igłowania zespala ze sobą materiały geotekstylne, tworząc niezwykle wytrzymały kompozyt z równomiernie rozprowadzoną warstwą bentonitu oraz chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami podczas prowadzenia prac budowlanych. Po zasypaniu, VOLTEX DS® wchodzi w reakcję z wodą i tworzy monolityczną membranę hydroizolacyjną. VOLTEX® nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO) i może być układany na świeżym betonie w praktycznie każdych warunkach atmosferycznych, a co najważniejsze, udowodniono jego skuteczność przy nowych jak i istniejących konstrukcjach na całym świecie.

VOLTEX DS® w k ontakcie z w odą tworzy praktycznie nieprzepuszczalną membranę. Zwilżony bentonit w stanie swobodnym może piętnastokrotnie zwiększyć swoją objętość w stosunku do swojej suchej objętości. Pod wpływem wody bentonit pęcznieje tworząc silnie pęczniejący żel. Dla właściwego funkcjonowania hydroizolacje bentonitowe wymagają ograniczenia swobody pęcznienia przez dociśnięcie do izolowanej powierzchni. Ciśnienie pęcznienia bentonitu w macie VOLTEX® może samouszczelniać nieznaczne zarysowania izolowanej konstrukcji betonowej, spowodowanych np. osiadaniem podłoża, ruchami sejsmicznymi, czy skurczem betonu. VOLTEX® tworzy silne wiązanie mechaniczne z betonem podczas zalewania go mieszanką betonową.

ZASTOSOWANIA

VOLTEX DS® przeznaczony jest do stosowania na powierzchniach pod poziomem terenu. Typowe aplikacje w konstrukcjach żelbetowych obejmują m.in. zasypywane ściany betonowe, dachy pokryte ziemią, płyty konstrukcyjne, tunele i stałe obudowy wykopów. Zastosowanie na stałych obudowach wykopów obejmuje ścianki berlińskie, grodzice stalowe, palisady i torkretowe ściany oporowe. Zastosowania mogą obejmować konstrukcje narażone na ciagłe lub okresowe ciśnienie hydrostatyczne. W przypadku występowania zanieczyszczonych wód gruntowych, należy stosować VOLTEX CR® ze specjalnym, odpornym na zanieczyszczenia bentonitem sodowym. VOLTEX CR® jest odporny na podwyższoną zawartość azotanów, fosforanów, chlorków, siarczanów, wapna i rozpuszczalników organicznych. W celu weryfikacji poprawności doboru produktu do panujących warunków na budowie, należy dostarczyć do CETCO próbkę wody gruntowej. Skontaktuj się z HURTLAND w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Poniżej – schemat instalacji maty bentonitowej VOLTEX DS.