Warstwa sczepna – gdzie stosować i dobór środków do wykonania warstwy sczepnej

Warstwa sczepna stosowana jest w sytuacjach, gdy konieczne jest zapewnienie spójności różnych warstw betonu. Typowe miejsca stosowanie warstwy sczepnej, to wyprawy cementowe, nadlewki betonowe, tynki wewnętrzn i zewnętrzne.

Warstwy sczepne stosuje się także do spajania płyt pilśniowych, drewna, metalu, szkła. Powszechne jest także wykonanie warstwy sczepnej do spajania zaprawę z płytkami ceramicznymi.

Środki do wykonania warstwy sczepnej: