Tamowanie przecieków wody na przejściach konstrukcyjnych

Przerwy w betonowaniu, które powodują powstanie tzw przerwy konstrukcyjnej oraz dylatacje są typowymi miejscami występowania przecieków wody.

Często przecieki te mają charakter intensywny oraz ciśnieniowy. Tamowanie wycieków wody tego typu jest możliwe za pomocą cementu hydraulicznego – specjalnego materiału naprawczego, który powoduje zatrzymanie wycieków wody w ciągu poniżej 3 minut. Czas wiązania tego środka naprawczego jest ma znaczenie – po przekroczeniu tego czasu wyciek wody z przerwy konstrukcyjnej pojawia się ponownie i wolnowiążące środki izolacyjne zostałyby wypłukane.

Przykładowe cementy szybkowiążące