Awarie wodociągów i rurociągów – naprawa dużych wycieków wody

Materiałem pomocnym do tamowania wycieków wody jest cement hydrauliczny Maxplug producenta DRIZORO.

Uszczelnienie cieku wodnego przez układanie bentomaty

Naprawa tarasu bez zrywania płytek