Geokrata PINEMA COMFORT

cena hurtowa brutto Geokrata PINEMA COMFORT

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Pinema Comfort to geokrata wykonana z HDPE. Geokrata PINEMA COMFORT złożona jest z teksturowanych i perforowanych taśm z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości stanowi system upodabniający się do struktury „plastra miodu”, który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza parametry mechaniczne całej konstrukcji. Przestrzenna struktura stworzona jest do optymalnego przenoszenia sił, redukcji ciśnień i minimalizacji nakładów w celu uzyskania zadowalających parametrów gruntu na trudnych geotechnicznie podłożach czy też przy nieuregulowanych stosunkach gruntowo – wodnych.

Geokrata PINEMA COMFORT jest produkowana w sekcjach o rozmiarach dostosowanych do charakteru realizacji.

Zastosowanie geokraty Pinema Comfort:

Zastosowanie systemu geokomórek PINEMA COMFORT pozwala na redukcję warstw podbudowy dróg oraz na utrzymanie i stabilizację skarp i nasypów. Grunt lub kruszywo wypełniające komórki są blokowane poprzez ścianki systemu , dzięki czemu zyskują lepsze zagęszczenie. Ponadto obserwuje się proces wzajemnego klinowania się kruszywa co wpływa na podniesienie kąta tarcia wewnętrznego zasypki. Odpowiednio zagęszczona zasypka wraz z systemem geokomórek PINEMA COMFORT przeciwdziała nierównomiernemu osiadaniu oraz redukuje naprężenia. Dzięki temu grubość warstwy konstrukcyjnej podbudowy może być odpowiednio mniejsza. System komórkowy PINEMA COMFORT ma swoje zastosowanie w szeroko pojętej stabilizacji gruntu oraz ochronie erozyjnej.

Trwałość geokraty:

Przewidywalna minimalna trwałość produktu wynosi 25 lat w gruntach naturalnych 4 < pH < 9 i temperaturze < 25°C. Wyrób przeszedł pomyślnie badania odporności na utlenianie wg PN-EN ISO 527-3; PN-EN ISO 13438.

Geokraty PINEMA COMFORT są szeroko stosowane w geotechnice jako materiał wykorzystywany do stabilizacji gruntu, ochrony przed erozją gleby i poprawy właściwości drenażowych. Geokraty PINEMA COMFORT mogą być stosowane w różnych sytuacjach, np. w celu wzmocnienia gruntów, poprawy stabilności podłoża i ochrony przed erozją., a także:

  1. Stabilizacja skarp i stoków – geokraty PINEMA COMFORT są stosowane do wzmocnienia zboczy, które są podatne na erozję lub osunięcia. Dzięki temu geokraty PINEMA COMFORT zapewniają stabilność stoków i minimalizują ryzyko ich osuwania się.
  2. Budowa dróg i autostrad – geokraty PINEMA COMFORT są używane do utwardzania gruntów pod nawierzchnie drogowe i autostradowe. Geokraty PINEMA COMFORT zwiększają nośność gruntu i zapewniają stabilność podłoża, co przekłada się na trwałość drogi.
  3. Budowa zbiorników retencyjnych i kanałów drenażowych – geokraty PINEMA COMFORT są stosowane do budowy zbiorników retencyjnych i kanałów drenażowych w celu zwiększenia ich wydajności i trwałości. Geokraty PINEMA COMFORT chronią te konstrukcje przed erozją, uszczelniają je i zapobiegają migracji ziemi.
  4. Ochrona brzegów rzek i wybrzeży – geokraty PINEMA COMFORT są stosowane do ochrony brzegów rzek i wybrzeży morskich przed erozją i powodzią. Dzięki geokratom PINEMA COMFORT utwardza się brzegi i zwiększa ich stabilność, a także poprawia się drenaż i zmniejsza erozja.

W skrócie, geokraty PINEMA COMFORT mają szerokie zastosowanie w geotechnice i inżynierii lądowej, w celu zwiększenia stabilności gruntów, ochrony przed erozją i poprawy właściwości drenażowych.

Zastosowanie geokraty Pinema Comfort może przynieść wiele korzyści, takich jak:

  1. Poprawa nośności podłoża – geokrata Pinema Comfort pozwala na rozłożenie sił nacisku równomiernie na większą powierzchnię, co zwiększa nośność podłoża.
  2. Ochrona przed erozją – geokrata ta zapobiega erozji gleby i zabezpiecza skarpy, zbocza i brzegi rzek przed spływem i zmywaniem.
  3. Ochrona przed osuwaniem się gruntu – geokrata Pinema Comfort może zwiększyć stabilność skarp i zapobiegać osuwaniu się gruntu.
  4. Łatwość w montażu – geokratę tę można łatwo i szybko montować, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów.
  5. Trwałość – geokrata Pinema Comfort jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i światła UV, co zapewnia jej długotrwałą ochronę i wytrzymałość.

W zastosowaniach parkingowych geokrata ta może zwiększyć nośność podłoża, co umożliwia budowę trwałych i wytrzymałych parkingów dla samochodów. Może również pomóc w zapobieganiu erozji i osuwaniu się gruntu, co przyczynia się do bezpieczeństwa użytkowników i dłuższej żywotności nawierzchni.