Geokrata GLOBKRATA

SKU: N/A

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

GLOBKRATA to polska geokrata o wysokości od 5 cm do 20 cm.

GLOB-KRATA to polski geosyntetyk do poprawy nośności gruntu rodzimego. Podnosi parametry stabilności gruntu na skarpach i zboczach. W przypadku słabej nośności gruntu działa poprzez redukcję naprężeń pionowych, tworząc stabilną podbudowę w postaci półsztywnej płyty gruntowej.

Działanie geokraty GLOBKRATA w przypadku skarp i zboczy polega na zamknięciu materiału zasypowego wewnątrz komórek, tworząc swoisty przestrzenny plaster miodu. W efekcie ograniczone jest występowanie osiadania i erozji.

Zastosowanie geokraty GLOBKRATA:

  • drogi leśne, tymczasowe dojazdowe itp.
  • wzmocnienia podbudowy drug kołowych i szynowych
  • budowa i remonty parkingów i placów manewrowych
  • zabezpieczenia przeciw erozyjne skarp, nasypów, rowów, zbiorników wodnych, kanałów itp.
  • budowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, linii brzegowych
  • kształtowanie przestrzeni ogrodowej, wokół zabudowy
  • wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe

GLOBKRATA jest wykonana jest z taśm z HDPE, dwustronnie modelowanych, połączonych seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm.

W ofercie posiadamy także akcesoria do montażu geokraty – kotwy i opaski samozaciskowe przeznaczone do łączenia poszczególnych sekcji GLOBKRATY na placu budowy.

GLOBKRATA to tania polska geokrata wysokiej jakości.

Zapytaj o hurtową cenę geokraty przy większym zamówieniu.