HDPE

Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) lub polietylen o dużej gęstości (PEHD) to termoplastyczny polietylen wytwarzany z ropy naftowej. Jest czasem nazywany “alkatenem” lub “polietylenem”, gdy jest używany do rur. [1] Dzięki wysokiemu stosunkowi wytrzymałości do gęstości HDPE jest stosowany do produkcji plastikowych butelek, odpornych na korozję rurociągów, geomembran i tworzyw sztucznych. HDPE jest zwykle zawracany i ma numer “2” jako kod identyfikacyjny żywicy.

Właściwości HDPE

HDPE znany jest z dużego stosunku wytrzymałości do gęstości. Gęstość HDPE może wynosić od 930 do 970 kg / m3. [4] Chociaż gęstość HDPE jest tylko nieznacznie wyższa niż polietylenu o niskiej gęstości [5], HDPE ma małe rozgałęzienia, co daje silniejsze siły międzycząsteczkowe i wytrzymałość na rozciąganie niż LDPE. Różnica w wytrzymałości przekracza różnicę gęstości, dając HDPE wyższą wytrzymałość właściwą [6]. Jest również twardszy i bardziej nieprzejrzysty i może wytrzymać nieco wyższe temperatury (przez krótki czas 120 ° C / 248 ° F). Polietylen o dużej gęstości, w przeciwieństwie do polipropylenu, nie może wytrzymać normalnie wymaganych warunków sterylizacji w autoklawie. Brak rozgałęzień zapewnia odpowiedni dobór katalizatora (np. Katalizatory Zieglera-Natty) i warunki reakcji.

Fizyczne właściwości HDPE mogą się różnić w zależności od procesu formowania, który jest stosowany do wytworzenia określonej próbki; do pewnego stopnia czynnikiem determinującym są międzynarodowe, znormalizowane metody testowania stosowane do identyfikacji tych właściwości dla określonego procesu. Na przykład, w Rotational Moulding, aby zidentyfikować odporność próbki na pękanie pod wpływem środowiska, stosuje się test stałego naciągu na rozciąganie (NCTL) z karbem.

Ze względu na te pożądane właściwości rury wykonane z HDPE idealnie nadają się do wody pitnej i ścieków (burza i ścieki).

Zastosowanie HDPE: geokraty, geowłókniny, geomembrany, produkcja rur, etc.