Taśma drogowa bitumiczna polimerowa BITAREL JET-E

cena hurtowa brutto Taśma drogowa bitumiczna polimerowa BITAREL JET-E

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Taśma dylatacyjna BITAREL® JET-E to wyrób zrolowany, składający się z asfaltu ponaftowego, polimeru, plastyfikatora i dodatków strukturyzujących.

Przeznaczenie:
Taśma dylatacyjna BITAREL® JET-E służy do zapobiegania uszkodzeniu nawierzchni asfaltowych w miejscach połączeń nowo układanego gorącego asfaltobetonu z przylegającą nawierzchnią asfaltową, płytką krawężnikową, urządzeniami ściekowymi, studniami, metalowymi studzienkami, kratkami, torami tramwajowymi itp.

Sposób użycia:
Powierzchnię przed nałożeniem taśmy należy oczyścić z kurzu, brudu, śmieci, olejów, a w przypadku wody lub lodu – przedmuchać sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem układania gorącej mieszanki asfaltowo-betonowej rolkę taśmy rozwinąć wzdłuż powierzchni roboczej, usunąć ochronną warstwę przeciwadhezyjną z folii (papieru), taśmę mocno przyłożyć stroną klejąca do powierzchni na odpowiedni poziom i starannie przycisnąć, nadmiar taśmy w razie potrzeby usunąć. Połączenie sąsiadujących ze sobą taśm wykonuje się na styk. Zaleca się stosowanie primera bitumicznego BITAREL przed nałożeniem taśmy w celu zapewnienia jej wysokiej jakości przyklejenia. Przed rozpoczęciem prac w temperaturze poniżej +10°C, bębny (skrzynie) z taśmami należy przetrzymać w pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +25°C, nie mniej niż 3 godziny.

Wymiary:
30×5,35×5,30×88,40×5,40×8,40×10,50×5,50×8,50×10,60×10.
Możliwe jest wykonanie innych wymiarów na indywidualne zamówienie.

Przechowywanie:
Taśma jest przechowywana w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych, uszkodzeń mechanicznych i opadów atmosferycznych, w temperaturze od -25°C do +35°C. Warunki przechowywania i transportu taśmy nie powinny dopuścić do deformacji opakowań w wyniku zewnętrznego wpływu temperaturowego

Gwarancyjny okres przechowywania -1 rok.

Opakowanie:
Jest dostarczana w rolkach o długości do 10 m, zapakowanych do bębnów tekturowych lub skrzyń.