Taśma bitumiczno – polimerowa BITAREL-AERO

cena hurtowa brutto Taśma bitumiczno – polimerowa BITAREL-AERO

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Opis: Taśma BITAREL®-AERO — to zrolowany wyrób, który jest mieszanką asfaltu ponaftowego, polimeru, plastyfikatora i dodatków strukturyzujących.

Przeznaczenie: Taśma BITAREL®- AERO służy do zapewnienia szczelności styków i wiązań przy układaniu nawierzchni asfaltowych na autostradach, obiektach mostowych i lotniskach (w tym przy wykonywaniu remontów w zakresie łatania nawierzchni lanymi mieszankami).

Sposób użycia: Przed nałożeniem powierzchnię, na którą układa się taśmę należy oczyścić z kurzu, brudu, śmieci, olejów, a w przypadku wody lub lodu – powierzchnię należy przedmuchać sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem układania gorącej mieszanki asfaltowo-betonowej rolkę taśmy należy rozwinąć wzdłuż powierzchni roboczej, usunąć ochronną warstwę przeciwadhezyjną z folii (papieru), taśmę mocno przyłożyć klejąca stroną do powierzchni na odpowiedni poziom i starannie przycisnąć, nadmiar taśmy w razie potrzeby usunąć. Połączenie sąsiadujących ze sobą taśm wykonuje się na styk. Zaleca się stosowanie primera bitumicznego BITAREL przed nałożeniem taśmy w celu zapewnienia jej wysokiej jakości przyklejenia. Przed rozpoczęciem prac w temperaturze poniżej +10°C, bębny (skrzynie) z taśmami należy przetrzymać w pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +25°C, nie mniej niż 3 godziny.

Wymiary: 30×5,35×5,30×88,40×5,40×8,40×10,50×5,50×8,50×10,60×10.

Możliwe jest wykonanie innych wymiarów na indywidualne zamówienie.

Przechowywanie: Taśma przechowywana jest w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych, uszkodzeń mechanicznych i opadów atmosferycznych, w temperaturze od -25 °C do +35°C.

Gwarancyjny okres przechowywania -1 rok.

Opakowanie: jest dostarczana w rolkach o długości do 10 m, zapakowana do bębnów tekturowyh lub skrzyń.

Podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne:

Wskaźniki Norma dla warstwy zalewowej taśm BITAREL-AERO
Temperatura mięknienia, oC, nie mniej niż 90
Penetracja stożkiem przy 25oC, 0,1 mm, nie więcej niż 70
Temperatura łamliwości wg Fraasu, oC, nie więcej niż -25
Temperatura kleistości spoiwa, oC, nie niżej niż +50 z zasypką