ZALEWA ASFALTOWA NA GORĄCO BITAREL

cena hurtowa brutto ZALEWA ASFALTOWA NA GORĄCO BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Produkowana jest przez zmieszanie na gorąco asfaltów ponaftowych z polimerem, plastyfikatorami, strukturyzującymi wypełniaczami i specjalnymi dodatkami.

Przeznaczenie: zalewa służy do uszczelniania podłużnych i poprzecznych szczelin termicznych w nawierzchniach autostrad i lotnisk oraz spoin połączenia nawierzchni cementowo-betonowej z asfaltobetonem pobocza autostrady dla 3-j i 4-j stref klimatycznych.

Podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne:

L. dz. Wskaźniki Właściwości użytkowe Metoda badania
1 Penetracja stożkiem przy 25°C, 0,1 mm 40-100 EN 13880-2
2 Temperatura mięknienia, °C >85 EN 1427
3 Gęstość w 25°C, g/cm3 0,95 -1,12 EN 13880-1
4 Penetracja i nawrót sprężysty 25°C, % <60 EN 13880-3
5 Stabilność cieplna:
penetracja stożkiem przy 25° C, 0,1 mm

nawrót sprężysty przy 25° C, %
40-100
<60
EN 13880-4
6 Spływalność (60°C, 5 godz.), mm <3 EN 13880-5
7 Kompatybilność z nawierzchnią asfaltową Brak uszkodzeń adhezyjnych i wysięków oleju EN 13880-9
8 Przyczepność i wydłużenie >5mm/ <0,75 EN 13880-13
9 Kohezja – wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 <0,48 EN 13880-10