N-FLEX BITAREL Masa bitumiczno – emulsyjna drogowa

cena hurtowa brutto N-FLEX BITAREL Masa bitumiczno – emulsyjna drogowa

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Opis: Masa drogowa bitumiczno-i BITAREL® to wysoce odporna emulsja modyfikowanego kauczukiem syntetycznym i dodatkami technicznymi.

Przeznaczenie: Przeznaczona jest do stworzenia elastycznych trwałych spoin przy układaniu połówką jezdni mieszanki asfaltowej „gorącej do zimnego”, „gorącej do gorącego”; do łączenia powierzchni asfaltowych z krawężnikami, frezowanymi powierzchniami bocznymi, wbudowanymi elementami betonowymi etc., do klejenia złącz i spoin podczas naprawy nawierzchni asfaltowych. Służy do wstępnej obróbki maszynowej bocznej powierzchni złącza środkowego, jak również działek dziennych podczas układania mieszanek gorących.

Sposób użycia: powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być wysuszona, oczyszczona z brudu, kurzu, piasku, śmieci, pozostałości smarów i plam tłustych; pęknięcia i nierówności należy uszczelnić i wyrównać mieszankami naprawczymi. Podczas przygotowywania materiału do pracy najpierw wykonuje się wizualną kontrolę opakowania fabrycznego, następnie otwarcie i dokładne przemieszanie. Jeśli pojemnik z masą ochronną nie został zużyty za jeden raz i nastąpiła przerwa technologiczna w pracy, masę przed użyciem należy ponownie wymieszać. Przygotowanie masy drogowej bitumiczno-emulsyjnej N-FLEX BITAREL® odbywa się na otwartym terenie lub w wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze, co najmniej +10°C. Masę drogową bitumiczno-emulsyjną można nakładać w sposób ręczny lub mechaniczny.

Zakres temperatury stosowania: od -5°C do +35°C.

Średnie zużycie: 0,35-5,5 kg/m2, gdy grubość powierzchni bocznej (grubość nakładanej warstwy) wynosi 4 cm.

Gwarancyjny okres przechowywania: 6 miesięcy od daty produkcji.

Opakowanie: wiadro PE12 kg, bęben PE 30 kg.

Podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne:

Nazwa parametru Norma dla marki
Zawartość lepiszcza z emulgatorem, % 30-40
Temperatura mięknienia wysuszonych pozostałości po odparowaniu wody, oC, nie niżej niż 80
Głębokość penetracji stożka w temperaturze 25oC, 0,1 mm 20-100
Względne wydłużenie przy zerwaniu, %, nie mniej niż 370
Wytrzymałość adhezji do betonu, MPa, nie mniej niż 0,4