ZALEWA USZCZELNIAJĄCA ASFALTOWO-ELASTOMEROWA BITAREL

cena hurtowa brutto ZALEWA USZCZELNIAJĄCA ASFALTOWO-ELASTOMEROWA BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Przeznaczenie: zalewa przeznaczona jest do uszczelniania pęknięć, spoin oraz do hydroizolacji podczas prac remontowo-budowlanych na drogach, nawierzchniach lotniskowych, mostach, wiaduktach, a także do hydroizolacji fundamentów i cokołów w budownictwie.

Sposób użycia: prace w zakresie uszczelniania i hydroizolacji zaleca się przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. Powierzchnie powinny być suche, czyste. Przed nałożeniem zalewy uszczelniającej należy pokryć je podkładem do szczelin deformacyjnych. Uszczelniania i hydroizolacji zalewą dokonuje się po całkowitym wyschnięciu masy podkładowej. Zalewę podgrzewa się do stanu płynnego. Granice temperaturowe stosowania zalewy od -30°C do +80°C. Przy uszczelnianiu spoin i pęknięć przy temperaturze powietrza przekraczającej 25°C, uszczelnione szwy należy posypać wypełniaczem dolomitowym, kredą, talkiem, kruszoną gumą lub innymi drobnodyspersyjnymi środkami nieaktywnymi aby eliminować przyklejanie się. Obowiązuje zakaz rozgrzewania zalewy do temperatury powyżej 190°C i przechowywania jej ponad 8 godzin wstanie rozgrzanym.

Średnie zużycie: 1,1-3,8 kg/m2 (zużycie zalewy zależy od rodzaju wykonywanych prac).
Przechowywanie: zalewę należy przechowywać w stanie zapakowanym w suchym i zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych miejscu, w temperaturze od -20 °C do +30°C.
Gwarancyjny okres przecowywania-2 lata.

Opakowanie: zalewa dostarczana jest w kartonach z powłoką sylikonową, o wadze 15 kg lub w workach papierowych od 25 kg.