Bitumiczna MASA USZCZELNIAJĄCA BITAREL

cena hurtowa brutto Bitumiczna MASA USZCZELNIAJĄCA BITAREL

Czas przygotowania do wysyłki: produkt na zamówienie - od 2 do 7 dni

cena hurtowa

Opis

Opis: masa uszczelniająca z bitumu naftowego, plastyfikatorów, polimerów i dodatków strukturyzujących.

Marki: BP-G25 BITAREL®, BP-G35 BITAREL®, BP-G50 BITAREL®, DSz-85 BITAREL®, DSz-90 BITAREL®.

Przeznaczenie: do uszczelniania nawierzchni mostów, lotnisk i autostrad. Masy BP-G25 BITAREL®, BP-G35 BITAREL®, BP-G50 BITAREL® stosuje się do uszczelniania szwów deformacyjnych i pęknięć w nawierzchniach lotniskowych i drogowych. DSz-85 BITAREL® i DSz-90 BITAREL® natomiast stosuje się do naprawy szczelin dylatacyjnych mostów z wypełnieniem żwirowym, szczelin deformacyjnych w pomieszczeniach produkcyjnych między płytami stropów, narażonych na obciążenia dynamiczne oraz do deformacyjnych wkładek z kruszywa i masy.

Sposób użycia: zalewa jest podgrzewana w specjalnym kotle do temperatury 160-190°C i układana w stanie płynnym. Prace z wykorzystaniem masy zaleca się przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż 10°C. Przed ułożeniem masy powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, śmieci, a w przypadku wody lub lodu – przedmuchać sprężonym powietrzem i podgrzać szwy. Zaleca się nanieść podkład bitumiczny na ścianki szwów i pęknięć. Temperatura robocza stosowania masy BP-G25 BITAREL® – 190°C, BP-G35 BITAREL® -185°C, BP-G50 BITAREL® – 175°C. Temperatura 205°C jest maksymalną dla zachowania właściwości produktu, więc nagrzewanie powyżej podanego wskaźnika jest zabronione.

Średnie zużycie: 1,1 -3,8 kg/m2 (zużycie masy zależy od rodzaju wykonywanych prac).

Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach lub na krytych placach, wykluczających bezpośrednie przedostawanie się promieni słonecznych, płynów aktywnych, rozpuszczalników, wilgoci w temperaturze od -20°C do +30°C.

Gwarancyjny okres przechowywania -1 rok.

Opakowanie: masa dostarczana jest w kartonach z powłoką silikonową, o wadze 15 kg lub w workach papierowych od 25 kg.

Wskaźniki Norma
BP-G25 BP-G35 BP-G50 DSZ-85 DSZ-90
Temperatura mięknienia wg KiSz, oC 80 75 70
Elastyczność na pręcie
– ø20 mm, nie wyżej 0oC
– ø10 mm, nie wyżej 0oC
-25
-35
-50

-35

-25
Wydłużenie względne w chwili pęknięcia, przy temperaturze minus 20oC, nie mniej niż 75 150 200 100 50
Nasiąkliwość %, nie więcej niż 0,5 0,5 0,5
Odporność na ciepło przez 5 godzin, oC, nie mniej +85 +90
Temperatura lepkości, oC, nie mniej niż +50 +50 +50
Wytrzymałość cykli, nie mniej, niż 30000 30000 30000
Starzenie się pod wpływem promieniowania UV, h, nie mniej, niż 1000 1000 1000