Ekspansywna zaprawa montażowa do zakotwień i podlewek PCI Repaflow

Bezskuroczowa zaprawa do zakotwień na przykładzie wylewki ekspansywnej. Przykładem produkty tego typu jest PCI Repaflow.

PCI REPAFLOW i inne produkty PCI – zapytaj o ceny hurtowe – 814 608 814

Do pobrania pdf: Opis wylewki bezskurczowej PCI REPAFLOW.

Zakres stosowania PCI REPAFLOW

  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Do wykonywania podlewek i wytrzymałościowego kotwienia w fundamentach betonowych wszelkiego rodzaju maszyn, turbin, generatorów, silników, szyn kolejowych i suwnicowych, słupów i belek stalowych i żelbetowych prefabrykowanych, łożysk mostowych, regałów wysokiego sztaplowania itp.
  • Do montażu i zalewania pustych przestrzeni wokół włazów studzienek instalacyjnych, wokół wpustów i rynien posadzkowych oraz przepustów rurowych.
  • Do wypełniania miejscowych ubytków w posadzkach betonowych.
  • Do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych oraz nadproży.
  • W budownictwie ogólnym i przemysłowym: energetyce, górnictwie, obiektach hydrotechnicznych (np. portach morskich), w oczyszczalniach ścieków.

Zapytaj o hurtową cenę PCI REPAFLOW.