Jaki impregnat na pylenie posadzki betonowej?

Pylenie posadzki betonowej wynika z niedopasowania sposobu eksploatacji posadzki do jej możliwości technicznych. Najczęściej – ścieranie wierzchnich warstw posadzki przez wózki widłowe – powoduje powstanie wszechobecnego pyłu cementowego.

O ile wykonanie nowej posadzki o ograniczonym pyleniu jest możliwe z wykorzystaniem posypki do betonu, to ograniczenie pylenia starej posadzki betonowej wymaga zastosowania środków impregnujących.

Nowoczesna chemia budowlana udostępnia takie środki jak Litorin I oraz Litorin II – aktywne impregnaty, które działają poprzez wzmocnienie struktury (Litorin 1) oraz związanie powierzchniowych cząstek a tym samym ograniczenie pylenia (Litorin 2). Zastosowanie wyłącznie Litorin 2 celem wyeliminowania pylenia jest możliwe, o ile pomiar twardości betonu zmierzony w MPa pokazuje zadowalające wartości, np. 25 MPa.

Litorin 2 poza tym, że eliminuje pylenie betonu, to dodatkowo eliminuje nasiąkliwość dla wody i olejów.