Elastyczny kit poliuretanowy – zalewa do dylatacji posadzkowych

Sikaflex® Floor to jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanu, o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

Sikaflex® Floor producenta SIKA to materiał uszczelniający używany do wypełniania:

  • Nacięć w posadzkach np. przy ścianach i słupach;
  • Szczelin w posadzkach;
  • Szczelin w posadzkach pomiędzy elementami prefabrykowanymi.

Do pobrania – karta informacyjna PDF – kit poliuretanowyo SIKAFLEX FLOOR.

zalewa do dylatacji, elastyczny kit dylatacyjny