Cement szybkosprawny

Cement szybkosprawny to gotowa zaprawa do szybkiego wykonania zaprawy betonowej o krótkim lub bardzo krótkim czasie wiązania. Cement szybkosprawny charakteryzuje się bardzo szybkim czasem wiązania i równie szybkim przyrostem wytrzymałość betonu na ściskanie. W porównaniu z typowym czasem dojrzewania betonu (28 dni) – cementy szybkosprawne – są naprawdę błyskawiczne. Czas ich dojrzewania mierzony jest w minutach lub godzinach – zależnie od składu mieszanki.

Przykładowe produkty typu cement szybkowiążący, to

  • MAXPLUG – szybkosprawny cement do tamowania wycieków
  • MAXBETON – szybkosprawny cement montażowy o własnościach uszczelniających
  • MAXGRIP – szybkosprawny cement do kotwienia i osadzania

Zobacz także produkty typu cement hydrauliczny.