Izolacja balkonów i tarasów – system IZOHAN

Systemowa izolacja balkonów i tarasów w systemie IZOHAN.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania: PDF – izolacja balkonów i tarasów – system IZOHAN

thumbnail of IZOLACJA_balkonow_i_tarasow_system_IZOHAN-hurtownia-tb

Największym wyzwaniem podczas budowy tarasu jest zapewnienie właściwej hydroizolacji, która będzie w stanie wytrzymać nie tylko oddziaływanie wody, ale także wysokie,roczne i dobowe różnice temperatur oraz obciążenia użytkowe. W odróżnieniu od balkonów, tarasy stanowią często przykrycia pomieszczeń ogrzewanych, w związku z czym wymagają odpowiedniego ocieplenia. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji warto stawiać na sprawdzone rozwiązania systemowe IZOHAN.

NAPRAWY POWIERZCHNI I PROFILOWANIE SPADKÓW

Podłoże oczyścić z pyłu, mleczka cementowego i innych substancji mogących zmniejszać przyczepność. Nałożyć warstwę sczepną IZOHAN renobud R-102. Za pomocą IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-104 wyprofilować spadek 1,5%-2%, nanosząc zaprawę na warstwę sczepną metodą „mokre na mokre”. Niewielkie nierówności podłoża do 6 mm można zaszpachlować zaprawą IZOHAN renobud R-105.
PAROIZOLACJA Z MATERIAŁÓW ROLOWYCH

Paroizolację układasię na zagruntowanym podłożu. Jako grunt można wykorzystać IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony z woda 1:1. Jednak zastosowanie gruntu specjalnie dedykowanego papom IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 pozwala na zgrzewanie papy już po 30 minutach. Układając papę należy zachować zakład 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład poprzeczny 12 cm. O prawidłowości zgrzewu świadczy wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1 cm na całej długości zgrzewanego zakładu.
PAROIZOLACJA Z MAS DYSPERSYJNYCH

Już 2 mm warstwa masy KMB zapewnia barierę dla przenikania pary wodnej. Powłokę nanosi się za pomocą pacy lub szpachli na podłoże zagruntowane środkiem IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonym z wodą 1:1. Masa dwuskładnikowa IZOHAN IZOBUD WM 2K ma przyspieszony czas schnięcia i jest odporna na deszcz już po 2 godz. IZOHAN IZOBUD WM należy chronić przed deszczem przez około 12 godzin.

Balkony pełnią podobną funkcję co tarasy, różnią się jednak konstrukcją i warunkami pracy. Płyta balkonowa jest wystawiona na działanie warunków atmosferycznych z obu stron, podczas gdy pod tarasem znajduje się zwykle pomieszczenie lub – w przypadku tarasów naziemnych – warstwy gruntu. Niestety oznacza to, że balkon jest wielkim wymiennikiem ciepła, generującym olbrzymie mostki termiczne.

Na nowobudowanych balkonach nie stosuje się zwykle tradycyjnego ocieplenia z płyt termoizolacyjnych, lecz raczej oddziela się balkon od konstrukcji budynku systemowymi izolacyjnymi łącznikami. Z kolei balkony remontowane nie są zwykle ocieplane ze względu na ograniczoną wysokość progu drzwiowego i problematyczne mocowanie ocieplenia do spodu płyty. Typowy układ warstw na balkonie nie zawiera więc termoizolacji, paroizolacji i warstwy dociskowej.

Mniejsza ilość warstw nie oznacza wcale, że prace na balkonie są mniej odpowiedzialne. Warto pamiętać, że zagadnienia strat cieplnych i ochrony przed wilgocią są ściśle powiązane. Zawilgocenie muru spowodowane błędnie zaprojektowaną hydroizolacją pogarsza termoizolacyjność muru, sprzyja zagrzybieniu, a często prowadzi do destrukcji tynków i odpadania płytek.

Jak pokazuje praktyka nawet na nowych obiektach problemy z hydroizolacją balkonów zdarzają się wciąż bardzo często. Aby ich uniknąć, warto stosować sprawdzone, systemowe rozwiązania IZOHAN.

HY0R0IZ0LACJA MINERALNA

IZOHAN EKO 2K – wysokoelastyczna Izolacja mineralna

IZOHAN szczelny taras – elastyczna Izolacja mineralna

IZOHAN sznur dylatacyjny – wypełnianie szczelin dylatacyjnych

IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120 – uszczelnianie obróbek blacharskich, przejść pion/poziom i dylatacji

KLEJENIE I SPOINOWANIE PŁYTEK

IZOHAN renobud C-520 – elastyczny klej odkształcalny C2 TE S1

IZOHAN renobud C-503 – fuga szeroka od 5 do 15 mm

IZOHAN EKO POLIMER 45 – uszczelniacz trwale elastyczny

NAPRAWY POWIERZCHNI

Podłoże oczyścić z pyłu, mleczka cementowego i innych substancji mogących zmniejszać przyczepność. Odsłonięte elementy zbrojenia dokładnie oczyścić do stopnia czystości Sa2, a następnie pokryć IZOHAN renobud R-101. Na beton nanieść warstwę kontaktową IZOHAN renobud R-102, a następnie układać warstwy naprawcze IZOHAN renobud R-103 lub R-104.

PROFILOWANIE SPADKÓW

Nałożyć warstwę sczepną IZOHAN renobud R-102. Za pomocą IZOHAN renobud R-103 lub R-104 wyprofilować spadek 1,5%-2%, nanosząc zaprawę na warstwę sczepną metodą„mokre na mokre”. W przypadku występowania niewielkich nierówności do 6 mm na podłożu betonowym ze spadkiem można zaszpachlować tylko ubytki, stosując IZOHAN renobud R-105 nawarstwię sczepnej.

Klej rozprowadzić najpierw gładką stroną pacy po izolacji, a następnie, po uzupełnieniu warstwy kleju, rozczesać zębatą stroną pacy. Nanosimy też gładką stroną pacy warstwę kleju na spodzie płytki. Technika ta zapewnia 100% pokrycie płytek klejem. Szerokość spoin nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Spoinowanie przeprowadzić nie wcześniej niż po 24 godzinach od klejenia. Płytki dylatowaćtak jak podkład.

Balkon – posadzka epoksydowa, Banino

Na krawędzi balkonu wykonać uskok pod profil ok. 3 mm, posługując się odpowiednim szablonem. Montaż rozpocząć od narożników. Uwzględniając dylatacje, dociąć profile na odpowiednią długość. W jastrychu wykonać otwory montażowe. Nałożyć warstwę niezmie-szanego z piaskiem IZOHAN epoxy EP-602 i wtopić profile. Na połączeniach stosować systemowe łączniki. Po mechanicznym zamocowaniu profili nałożyć kolejną warstwę membrany epoksydowej. Na styku profil-jastrych wtopić IZOHAN taśmę uszczelniającą 120/120.

ALTERNATYWA: ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI FARBĄ

Na niedużych balkonach zamiast hydroizolacji z IZOHAN epoxy EP-602 można alternatywnie zastosować farbę epoksydową IZOHAN epoxy P-405. Podłoże zagruntować farbą rozcieńczoną 20% wody i odczekać do wyschnięcia. Warstwę gruntującą nanosić pędzlem z krótkim włosiem. Właściwą warstwę farby aplikować miękkim pędzlem w jednej lub w dwóch warstwach. Zachować 24 godzinne odstępy między aplikacją poszczególnych warstw. W celu zwiększenia antypoślizgowości niezwiązaną powłokę posypać piaskiem kwarcowym 0,8-1,2 mm. Po wyschnięciu zmieść nadmiar piasku i zaaplikować drugą warstwę farby. Powłokę można wykończyć lakierem IZOHAN epoxy P-406.

HYDROIZOLACJA EPOKSYDOWA

IZOHAN epoxy EP-601 grunt epoksydowy

  • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i stalowych
  • wzmacnianie podłoża
  • możliwość stosowania nawet na silnie wilgotne podłoża
Czas schnięcia 6 godzin
Czas pełnego utwardzenia 7 dni
Przyczepność nawet > 2,5 MPa
do mokrego betonu
Zużycie 0,2-0,5 kg/m2
Opakowanie 3 kg