Izolacja fundamentów w systemie IZOHAN

Systemowa izolacja fundamentów z wykorzystaniem polskich produktów producenta IZOHAN.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

Szczegółowy opis systemu izolacji fundamentów IZOHAN – do pobrania.

thumbnail of IZOLACJA_FUNDAMENTOW_systowa_IZOHAN

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY

W systemie IZOHAN IZOBUD powierzchnie izolowane są masami cienkopowłokowymi oraz masami typu KMB zawierającymi rozpuszczalniki organiczne. To bezspoinowe rozwiązanie o wysokiej wytrzymałości, wydajne I ekonomiczne. Wielką zaletą systemu jest możliwość dogodnej aplikacji na powierzchniach o skomplikowanych kształtach, na których wykonanie izolacji z materiałów rolowych byłoby niewygodne I obarczone ryzykiem błędów. Z powodu zawartości rozpuszczalników organicznych systemu nie stosuje się wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Rozpuszczalniki organiczne powodują zanikanie styropianu, więc system przeznaczony jest do izolacji fundamentów nieocieplonych. Oferuje jednak rozwiązanie, które umożliwia ocieplenie płytami EPS 2 lub XPS przy zastosowaniu warstwy oddzielającej zldeju do styropianu IZOHAN EKOLEP.

IZOLACJA BITUMICZNA ROZPUSZCZALNIKOWA
Grubość

powłoki

Zużycie
Izolacja przeciwwilgociowa (wilgoć gruntowa) grunt IZOHAN IZOBUD SBS-Br / Br / Penetrator G7 0,2 – 0,3 l/m2
Izolacja IZOHAN IZOBUD SBS-Gr/Gr/ ok.0,7 l/m2
Izolacja przeciwwodna (woda niewywierająca ciśnienia) grunt IZOHAN IZOBUD SBS-Br / Br / Penetrator G7 0,2 – 0,3 l/m2
izolacja IZOHAN IZOBUD IMS 3 mm ok. 2,7 kg/m2
Izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie) grunt IZOHAN IZOBUD SBS-Br / Br / Penetrator G7 0,2-0,3 l/m2
izolacja IZOHAN IZOBUD IMS 4 mm ok. 3,6 kg/m2
Klejenie ocieplenia do izolacji rozpuszczalnikowej
IZOHAN EKOLEP 2002/ Warstwa separacyjna Zużycie: 0,7 kg/m2
IZOHAN EKOLEP Warstwa klejąca Zużycie: 1,5 kg/m2

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

  • IZOHAN IZOBUD SBS-Gr asfaltowo-żywiczna masa modyfikowana SBS-em

IZOLACJA PRZECIWWODNA

  • IZOHAN IZOBUD IMS izolacyjna masa szpachlowa

SYSTEM BITUMICZNY DYSPERSYJNY

Ten nowoczesny system pozbawiony Jest ograniczeń systemu rozpuszczalnikowego nie tracąc przy tym wysokiej wytrzymałości i przyczepności oraz krótkich cykli pracy. Także w tym przypadku wykonanie izolacji na załamanych powierzchniach I w trudnodostępnych miejscach nie stanowi problemu. Dodatkową zaletą jest zdolność elastycznego przykrywania rys. System dyspersyjny można stosować do wykonywania izolacji posadzek na gruncie. Stosowany na fundamentach ocieplonych i nieocieplonych. Nie działa niszcząco na styropian. Produkty wchodzące w skład systemu mogą być aplikowane na wilgotnych podłożach.

Karta

techniczna

Aprobata

techniczna

IBDiM

Rekomendacja techniczna IBDIM Deklaracja

zgodności

Deklaracja

właściwości

użytkowych

Certyfikat zakładowej kontroli prod. Karta

charakter.

Atest

higieniczny

PRODUKTY Dokumentacja dostępna na www.izohan.pl
IZOHAN

DYSPERBIT

IZOHAN IZOBUD WL
IZOHAN IZOBUD WK
IZOHAN

IZOBUD WK plus

IZOHAN IZOBUD WM
IZOHAN

IZOBUD WM 2K

IZOHAN

IZOBUD WM2K plus

 

Rodzaje hydroizolacji fundamentów w zależności od warunków wodno-gruntowych

Grubość

powłoki

Zużycie
Izolacja przeciwwilgociowa (wilgoć gruntowa) grunt IZOHAN DYSPERBIT/ IZOBUD WL/ WA 0,2 kg/m2
izolacja IZOHAN DYSPERBIT/ IZOBUD WL 1 mm ok.1,5kg/m2
Izolacja przeciw-wodna

(wilgoć nie wywierająca

grunt IZOHAN DYSPERBIT/ IZOBUD WL/WA 0,2 kg/m*
Izolacja IZOHAN IZOBUD WM 3 mm ok. 4,5 kg/ms
ciśnienie) izolacja IZOHAN IZOBUD WM 2K 3 mm ok. 4,0 kg/ms
izolacja IZOHAN IZOBUD WM 2K plus 4 mm ok. 4,0 kg/m2
Izolacja przeciw-wodna

(woda wywierająca ciśnienie)

grunt IZOHAN DYSPERBIT/ IZOBUD WL/WA 0,2 kg/m2
izolacja IZOHAN IZOBUD WM 4 mm ok. 6,0 kg/m:
izolacja IZOHAN IZOBUD WM 2K 5 mm ok. 6,5 kg/m2
izolacja IZOHAN IZOBUD WM 2K plus 6 mm ok. 5,0 kg/m
PRZECIWWILGOCIOWA POWŁOKOWA PIONOWA IZOLACJA BITUMICZNA

części budowli stykająca się z gruntem

Gruntowanie podłoża mineralnego IZOHAN IZOBUD WL lub

IZOHAN DYSPERBIT

rozcieńczony z wodą w stosunku 1 ;1

IZOHAN IZOBUD WA rozcieńczony z wodą w stosunku

zależnym od rodzaju podłoża

Izolacja cienkopowłokowa wodorozcieńczalna IZOHAN IZOBUD WL lub IZOHAN DYSPERBIT

grubość izolacji (suchej pozostałości) min. 1 mm