Izolacja pomieszczeń mokrych – system IZOHAN

Izolacja łazienek i pomieszczeń mokrych w systemie IZOHAN.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

thumbnail of IZOLACJA_pomieszczenia_mokre_system_IZOHAN-hurtownia-tb

Pomieszczenia mokre to miejsca o podwyższonej wilgotności i/lub wysokim ryzyku zawilgocenia przez stały lub okresowy kontakt podłoża z wodą rozbryzgową, bądź skraplającą się parą wodną. Do tego typu pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym zaliczamy m.in. łazienki, kuchnie, pralnie, suszarnie, zaś w budownictwie przemysłowym: laboratoria, zakłady chemiczne, przetwórnie, czy rozlewnie. Skuteczne uszczelnienie pomieszczeń mokrych polega na wykonaniu izolacji przeciwwodnej oraz warstw ochronnych z kompatybilnych ze sobą materiałów, dlatego idealnym rozwiązaniem są nowoczesne i ekologiczne izolacje w sytemie IZOHAN.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków i innych substancji zmniejszających przywieranie. Wszelkie ubytki należy zaszpachlo-wać i wyrównać. Na podłoża silnie wchłaniające lub kurzące się należy uprzednio zastosować IZOHAN ekogrunt lub IZOHAN grunt uniwersalny, szczególnie istotne jest to w przypadku płyt gipsowo-włóknowych oraz nieimpregnowanych płyt gipsowo–kartonowych. Gruntowanie konieczne jest przed wykonaniem izolacji z IZOHAN ekofolii lub IZOHAN szczelnej łazienki.

WKLEJANIE TAŚM, NAROŻNIKÓW I MANKIETÓW USZCZELNIAJĄCYCH

IZOHAN taśmę uszczelniającą 120/120 lub 120/70 oraz IZOHAN mankiety uszczelniające należy zastosować w celu wzmocnienia izolacji w miejscach naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych etc. Taśmę przykłada się do świeżego materiału hydroizolacyjnego, dociska i przykrywa lym samym materiałem. Analogicznie postępuje się z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz mankietami podłogowymi i ściennymi. Otwór w mankiecie powinien być o 2 mm mniejszy niż średnica elementu instalacyjnego.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

3d.4-2 SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA ŚCIANA/POSADZKA

D Izolacja termiczna lub akustyczna B Folia PE 0,2 mm B Elastyczna wkład ka dystansowa □ Szlichta betonowa B IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120 lub 120/70

B IZOHAN ekogrunt / grunt uniwersalny B IZOHAN ekofolia / szczelna łazienka B IZOHAN sznur dylatacyjny B IZOHAN renobud C-510 uniwersalna zaprawa klejowa EE Płytka ceramiczna ED IZOHAN renobud C-504 fuga cementowa lub IZOHAN epoxy C-505 fuga epoksydowa EB IZOHAN EKO polimer 45 uszczelniacz miejsc narażonych na intensywny kontakt z wodą na bazie MS polimerów.

KLEJENIE PŁYTEK

IZOHAN ekofolię/szczelną łazienkę można aplikować pędzlem lub wałkiem w dwóch operacjach roboczych, a w miejscach silnie narażonych na działanie wilgoci nawet w trzech. Między aplikacjami warstw należy stosować przerwy robocze wynoszące co najmniej 4 godziny. Tak wykonana bezspoinowa powłoka stanowi doskonały podkład pod płytki ceramiczne. W przypadku IZOHAN EKO 2K należy najpierw wymieszać komponenty. Po uzyskaniu jednorodnej masy nanosi się za pomocą pędzla cienką warstwę w celu zamknięcia porów w podłożu. Kolejne warstwy można aplikować po upływie co najmniej 4 godzin za pomocą pędzla, szpachli lub urządzenia natryskowego. Minimalna grubość powłoki powinna wynosić 2 mm. Po upływie ok. 24 godz. na wyschniętą hydroizolację można przyklejać okładziny ceramiczne.

Zawartość opakowania IZOHAN renobud C-510/C-520 należy wsypać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody. Zaprawę miesza się za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszyczkowym, aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstoplastycznej. Klej najlepiej nanosić rozprowadzając go najpierw gładką stroną pacy, cienką warstwą na izolacji, a następnie po uzupełnieniu warstwy kleju rozczesać go zębatą stroną pacy. Gładką stroną packi nanosimy też cienką, kontaktową warstwę kleju na spodnią powierzchnię płytek. Zarobiony wodą klej zachowuje swe właściwości robocze przez co najmniej 30 min. Korekty ułożenia płytek należy dokonywać nie później niż w ciągu 15 min.

Spoinowanie przeprowadza się nie wcześniej niż po 24 godz. od klejenia, wykonując uprzednio próbę czyszczenia. W zależności od warunków eksploatacyjnych należy dobrać rodzaj fugi cementowej np. IZOHAN renobud C-504 lub epoksydowej IZOHAN epoxy C-505. Zaprawę o plastycznej konsystencji rozprowadza się po powierzchni poziomej płytek gumowym zgarniakiem lub packą, w przypadku powierzchni pionowych wciska je się w szczeliny między płytkami. Stosując fugi epoksydowe należy niezwłocznie usuwać nadmiar materiału, zostawiając jedynie cienką powłokę. Czyszczenie powierzchni powinno rozpocząć się niezwłocznie po spoinowaniu (nie później niż po 20 minutach). Płytki ceramiczne z fugami cementowymi po czasie nie krótszym niż 30 minut przeciera się gładką, wilgotną, czystą gąbką, a wyschnięty nalot usuwa się suchą szmatką.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

IZOHAN ekoszpachla – akrylowa masa szpachlowa
IZOHAN renobud R-102 – warstwa sczepna
IZOHAN renobud R-103 – warstwa naprawcza 5-40 mm
IZOHAN renobud R-105 – warstwa wyrównawcza 2-6 mm
IZOHAN ekogrunt – skoncentrowany roztwór gruntujący
IZOHAN grunt uniwersalny – roztwór gruntujący

WKLEJANIE TAŚM, NAROŻNIKÓW I MANKIETÓW USZCZELNIAJĄCYCH

IZOHAN ekofolia – półpłynna folia izolacyjna
IZOHAN szczelna łazienka – półpłynna folia izolacyjna
IZOHAN EKO 2K – elastyczna izolacja mineralna
IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120 lub 120/70 – uszczelnianie krawędzi, przejść pion/poziom i dylatacji
IZOHAN mankiet uszczelniający 425/425 lubi20/120 – elastyczne uszczelnienie w miejscach newralgicznych

HYDROIZOLACJA

IZOHAN ekofolia – półpłynna folia izolacyjna
IZOHAN szczelna łazienka – półpłynna folia izolacyjna
IZOHAN EKO 2K – elastyczna izolacja mineralna

SPOINOWANIE PŁYTEK

IZOHAN renobud C-503 IZOHAN renobud C-504 IZOHAN epoxy C-505 IZOHAN epoxy C-506 IZOHAN sznur dylatacyjny

IZOHAN EKO polimer 45

– fuga cementowa szeroka

– fuga cementowa wąska

– fuga epoksydowa

– klejofuga epoksydowa

– wypełnienie szczelin dylatacyjnych

– uszczelniacz, klejenie elementów dekoracyjnych I wykończeniowych