Izolacja wnikająca wgłąb muru, czyli izolacja betonu przez krystalizację

Wnikanie środka do izolacji betonu wgłąb muru powoduje wytworzenie warstwy izolacyjnej wewnątrz konstrukcji budowlanej, a tym samym warstwa izolacyjna jest trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Technologia Xypex jest unikalnym procesem chemicznym zapewniającym wodoszczelność i ochronę betonu. Xypex Concentrate jest najbardziej aktywny ze wszystkich produktów Xypex. Ten jasnoszary proszek po zmieszaniu z wodą nanoszony jest na powierzchnię betonu, jako pojedyncza warstwa lub jako pierwsza warstwa w układzie dwuwarstwowym.

W przypadku uszczelniania bruzd w stykach konstrukcyjnych, naprawy pęknięć, wadliwych połączeń lub wypełniania raków i ubytków betonów mieszany jest z wodą do konsystencji półsuchego kitu – tzw. Dry-Pac.

Xypex zapobiega przenikaniu wody i innych substancji płynnych z każdego kierunku przez wywołanie reakcji katalitycznych, w wyniku których wytwarzają się nierozpuszczalne formacje krystaliczne w porach i kapilarach betonu oraz innych materiałów bazujących na cemencie.

XYPEX CONCENTRATE to przykład materiału powodującego krystalizację struktury betonu we wnętrzu konstrukcji.