Zbrojenie gruntu czyli wzmacnianie podbudowy drogowej i kolejowej

POLGRID BX to polska geosiatkageosyntetyk do zbrojenia gruntu.

Na czym polega zbrojenie gruntu?

Zazębienie i utwierdzenie kruszywa w sztywnych oczkach georusztu powoduje nawet dwukrotny wzrost kąta tarcia wewnętrznego, czyli głównego parametru wytrzymałościowego charakteryzującego materiał. W wyniku tego zjawiska zwiększona zostaje nośność warstwy kruszywa, nawet na skrajnie słabym podłożu, tworząc półsztywny układ kompozytowy kruszywo-georuszt, który umożliwia przeniesienie zwiększonych obciążeń. Jednocześnie możliwa jest redukcja j grubości warstw materiału tworzącego konstrukcję drogi o określonych parametrach, bez szkody dla jej nośności.

polgrid bx - geosiatka do wzmocnienia podbudowy drogowej

Klinowanie i utwierdzenie boczne ziaren

Podstawa działania georusztów w funkcji zbrojącej opiera się na zjawisku klinowania ziaren kruszywa w oczkach siatki. Poprzez utwierdzenie boczne wciąga ona do współpracy kolejne warstwy kruszywa i mobilizuje w nim tarcie wewnętrzne. Układ ten zdolny jest do efektywnego przeciwstawiania się naprężeniom pochodzącym z obciążeń w postaci kół pojazdów, a dodatkowo zapobiega rozchodzeniu się materiału na boki, wydłużając trwałość nawierzchni.

POLGRID BX i inne geosiatki – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania katalog producenta geosiatki.