Jak ograniczyć pylenie posadzki betonowej?

Pylenie posadzki betonowej wynika z problemem ścierania się wierzchniej warstwy betonu. Jeżeli chcemy wykonać posadzkę o ograniczonym pyleniu, należy skorzystać z produktów z grupy:

  • posypka do betonu

Jeżeli problem pylenia posadzki dotyczy posadzki już zbudowanej, pomocne mogą być środki chemiczne działające wgłębnie i powierzchniowo na beton posadzki – tzw. wzmacniacze powierzchniowe, np.: