Czym i jak wypełnić szczeliny w murach oporowych?

Wypełnienie szczeliny w murze oporowym to zagadnienie z kategorii naprawy żelbetu i betonu (w przypadku betonowego muru oporowego) albo ogólne zagadnienie z zakresu tamowania wycieków wody – w przypadku muru oporowego wykonanego w innej postaci, np. ścianka larsena.

Zobacz produkty:

  • mata bentonitowa
  • sznur bentonitowy
  • cement hydrauliczny