Jak zabezpieczyć przed brudem lastryko i inne powierzchnie betonowe?

Ochrona lastryko przed brudem jest możliwa i skuteczna dzięki nowoczesnym środkom ochrony powierzchni betonu.

Przykładowe produkty ochron, to:

  • MAXCLEAR – środek do ochrony lastryko przed brudem, środek hydrofobowy
  • MAXCLEAR D – j.w. tylko w wersji matowej