Porównanie prętów kompozytowych i tradycyjnego zbrojenia stalowego

Kompozytowe pręty zbrojeniowe posiadają szerokie zastosowanie i ich korzyści to w szczególności trwałość i możliwość stosowania w szerokim zakresie.

Największe korzyści stosowania prętów kompozytowych

 • redukcja ciężaru konstrukcji poprzez zastosowanie mniejszej średnicy prętów zbrojeniowych ponieważ charakteryzują się 2,5 raza wyższą wytrzymałością na rozciąganie niż stal zwykła lub nierdzewna
 • znaczne zmniejszenie grubości betonu obniżając przy tym koszt wybudowania, transportu i składowania prętów na placu budowy
 • osiągnięcie znacznych oszczędności względem zbrojenia stalowego poprzez zachowanie większej odległości między prętami
 • redukcję kosztów ze względu na łatwość obróbki i możliwość stosowania w elementach docinanych i przewiercanych
 • wytrzymałość w trudnych warunkach atmosferycznych i zwiększoną trwałość dzięki wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej
 • uproszczenie procesu budowlanego dzięki obojętności elektrostatycznej, elektrycznej i magnetycznej.

Szeroki zakres stosowania prętów kompozytowych

 • konstrukcje inżynierskie wodne narażone na działanie czynników środowiskowych jak płyty jezdne, podpory mostów,
 • doki – infrastruktura morska i portowa zewnętrzna warstwa z prętów, zabezpieczenie przeciw degradacji,
 • przypowierzchniowe zbrojenie przeciwskurczowe,
 • konstrukcje niepowodujące zakłócenia pola magnetycznego (wieże telewizyjne, pomieszczenia radiologiczne szpitala – ściany osłonowe),
 • budownictwo przemysłowe – oczyszczalnie ścieków, konstrukcje służące izolowaniu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem; podtorze pod tramwaje,
 • infrastruktura drogowo – mostowa: nasypy, bariery ochronne, ekrany dźwiękoszczelne, wzmacnianie brzegów pod mostami, przyczółki mostowe i inne,
 • posadzki przemysłowe, parkingi i place manewrowe,
 • budowa obiektów budownictwa rolniczego np. silosy,
 • zbiorniki do przechowywania wszelkich odpadów chemicznych oraz ścieków, a w tym oczyszczalnie ścieków,
 • kanalizacja, melioracja i wzmacnianie linii brzegowej,
 • infrastruktura przydomowa i ogrodowa,
 • produkcja wyrobów betonowych: płyty drogowe, podkłady kolejowe, płyty ogrodzeniowe, kręgi betonowe, podmurówki, słupki.
 • ZBROJENIE BETONOWYCH NABRZEŻY Zbrojenie betonowego falochronu.
 • ZBROJENIE KONSTRUKCJI MOSTOWYCH
 • ZBROJENIE KONSTRUKCJI DROGOWYCH I SZYNOWYCH
 • ZBROJENIE W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM
 • Zbrojenie elewacji klinkierowych, ścianek z pustaków szklanych (luksferów)
 • W produkcji prefabrykatów: kręgi, płyty drogowe, szamba lub oczyszczalnie
 • W produkcji prefabrykatów: kręgi, płyty drogowe, szamba lub oczyszczalnie
 • W produkcji prefabrykatów: kręgi, płyty drogowe, szamba lub oczyszczalnie
 • Produkcja prefabrykatów kręgi, płyty drogowe, szamba, lub oczyszczalnie

Pręty kompozytowe – droga do innowacji w budownictwie