Uszkodzenia i technologia naprawy betonowej posadzki przemysłowej w hali magazynowej

hurtownia budowlana HurtLand

< wstecz
HurtLand
Drukuj

Uszkodzenia i metodologia naprawy betonowej posadzki przemysłowej – na przykładzie hali magazynowej.

Uszkodzenia betonowych podkładów stanowią znaczną cześć występujących uszkodzeń posadzek przemysłowych. Często wady wierzchniej warstwy posadzek spowodowane są uszkodzeniami podkładu. bywa również, że uszkodzenia powierzchniowe powodują stopniową degradację podkładu. Uszkodzenia betonowych podkładów mogą być wywołane błędami projektowymi (najczęściej zły dobór materiałów posadzki, warstw posadzki, złe rozwiązanie dylatacji), błędami wykonawczymi oraz niewłaściwym użytkowaniem. Niewłaściwa jakość podkładu lub jego nieodpowiednie przygotowanie są przyczyną ponad 50% uszkodzeń posadzek, Wśród najważniejszych uszkodzeń i wad podkładów betonowych wymienić można:

  • zarysowania skrośne,
  • rysy powierzchniowe,
  • wady struktury betonu,
  • nieodpowiednie rozmieszczenie dylatacji nacinanych,
  • podnoszenie się naroży oraz krawędzi płyt i nierówności powierzchni,
  • uszkodzenia powierzchniowe.

Całe opracowanie – poniżej.

Naprawa starej posadzki betonowej

Naprawa betonowej posadzki przemysłowej w hali magazynowej

 

hurtowe ceny

wybrane produkty

Table of Contents